PIT 2019 - podatki, ulgi, jak rozliczyć PIT i skorzystać z ulg

PPG
Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska
PIT 2019. Jak i gdzie można sprawdzić e-PIT? Jakie rodzaje PIT musimy wypełnić? Z jakich ulg można teraz skorzystać? Staramy się odpowiedzieć na te pytania w naszym poradniku dotyczącym rozliczeń podatkowych i wypełniania PIT w 2019 roku.

PIT 2019. Podatki

Usługa „Twój e-PIT” ma nam ułatwić życie. Na portalu podatki.gov.pl każdy może zapoznać się ze swoim zeznaniem podatkowym (PIT-37 lub PIT-38) za 2018 rok. Od 15 lutego tego roku to my decydujemy, czy chcemy skorzystać z przygotowanego zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić, czy też chcemy samodzielnie rozliczyć PIT (elektronicznie lub składając formularz w wersji papierowej w urzędzie skarbowym).

Jeśli chcemy uzyskać dostęp do zeznania podatkowego za 2018 rok, przygotowanego w ramach usługi „Twój e-PIT”, nie musimy składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego.

Zeznanie zostało wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić do 30 kwietnia na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

PIT-37 i PIT-38 - jak rozliczyć

- Nasze systemy informatyczne są już na tyle zaawansowane i wyposażone w odpowiednie dane, że możemy zaproponować zupełnie nowe podejście do rozliczeń podatkowych. Na bazie informacji przesyłanych od płatników udostępnimy propozycję rocznego zeznania. To istotna zmiana w duchu filozofii 3xP, czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków - podkreśla minister finansów Teresa Czerwińska.

W przypadku usługi „Twój e-PIT” system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne.

Twój e-PIT: jak działa?

- Usługa wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej - podkreśla Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Dodaje, że jeśli chcemy skorzystać np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE, uzupełniamy swoje zeznanie samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

Z przygotowanym PIT-37 oraz PIT-38 można zapoznać się w serwisie podatki.gov.pl, logując się za pomocą danych autoryzujących (PESEL/NIP, daty urodzenia, kwoty przychodu za rok poprzedni oraz kwoty jednego z przychodów za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Tak przygotowany PIT można: zweryfikować i zaakceptować bez zmian, poprawić lub uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy.

Resort finansów będzie oferować pomoc w przypadku pytań dotyczących rozliczenia (telefonicznie, mailowo czy podczas czatu z konsultantem). W 2020 r. z usługi „Twój e-PIT” będą mogli skorzystać kolejni podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

Najważniejsze pytania oraz odpowiedzi przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową:

Czy skorzystanie z usługi „Twój e-PIT” jest obowiązkowe?

Nie. Podatnik samodzielnie wybiera, czy chce skorzystać z e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Czy korzystając z usługi można liczyć na szybszy zwrot podatku?

Termin zwrotu nadpłaty podatku, wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone drogą elektroniczną. Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. To termin maksymalny, urzędy skarbowe będą się starały, aby podatnicy, którzy złożą zeznanie podatkowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej.

Jak wygląda zapłata podatku wynikającego z zeznania przygotowanego przez KAS w ramach usługi e-PIT?

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

W sytuacji, gdy z zeznania przygotowanego w usłudze „Twój e-PIT” będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku - termin ten będzie liczony od dnia otrzymania informacji z urzędu. Za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu podatnikowi nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

gdzie można zadzwonić, by uzyskać informacje na temat e-pitów?

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała 23 mln PIT-37 i 250 tys. PIT-38. Pracownicy urzędów skarbowych i konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pomogą podatnikom poznać nową usługę i wyjaśnią, jak z niej korzystać. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania i pokazać, jak w praktyce działa „Twój e-PIT” - powiedział zastępca szefa KAS, Paweł Cybulski.

W infolinii Krajowej Informacji Skarbowej (z tel. stacjonarnego 0 801 055 055, z tel. komórkowego (22) 330 03 30) działa nowa opcja - po wybraniu 6 następuje połączenie z konsultantem, który odpowie na pytania dotyczące „Twojego e-PIT-a”.

Dodatkowo w urzędach skarbowych w całej Polsce udostępniono podatnikom ponad 500 stanowisk komputerowych z bezpiecznym dostępem do portalu podatkowego podatki.gov.pl.

Jeżeli ktoś nie ma internetu albo nie wie, jak korzystać z usługi „Twój e-PIT”, może przyjść do urzędu skarbowego i z pomocą
e-PIT

Na jaką stronę internetową wejść, by sprawdzić zeznanie?

15 lutego 2019 roku na portalu podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona nowa usługa „Twój e-PIT”. Urząd skarbowy automatycznie przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 na podstawie danych, które posiada.

Podatnik samodzielnie wybierze, czy chce skorzystać z „Twojego e-PIT-a” sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Wyjaśniamy

Czym jest „Twój e-PIT”?

„Twój e-PIT” to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez wykorzystanie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i bez konieczności ich ponownego podawania przez podatnika. Podniesie to jakość świadczonych usług i obsługi klienta. Podatnik oszczędzi czas i łatwiej rozliczy ulgi, ponieważ nie musi już dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi. W 2019 roku (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 rok) usługa jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze zbycia akcji), tj. składają PIT-37 lub PIT-38.

Rodzaje PIT

PIT37, PIT38, ale także PIT28 czy PIT36l. Które z tych wszystkich dokumentów powinny nas interesować? Które PIT-y musimy złożyć i do kiedy mamy czas? W gąszczu tych informacji łatwo się pogubić. Tłumaczymy więc krok po kroku, jakie są rodzaje PIT i które, kogo dotyczą.

PIT to skrót z angielskiego, oznaczający Personal Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. W taki sam sposób określane są składane przez podatników deklaracje rozliczeniowe, które są udostępniane przez Ministerstwo Finansów. Co obejmuje PIT? W dużym skrócie, bezpośredni podatek obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Dochód rozumiany jest tutaj jako nadwyżka sumy przychodów w danym roku podatkowym (z wyjątkiem przychodów kwalifikowanych do grupy zwolnień przedmiotowych). Przy tym wszystkim należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje PIT dotyczą każdego obywatela. Do tego część dochodów opodatkowana jest oddzielnie, jak np. dochody ze sprzedaży nieruchomości. Rodzaj przychodów i sposób rozliczania się warunkują dobór odpowiedniego formularza PIT o właściwym numerze. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Tłumaczymy, krok po kroku.

Najważniejsze rodzaje PIT to te o numerach 37 i 36

Zacznijmy od samego początku. Zasady opodatkowania reguluje tzw. ustawa o PIT. Dzieli ona przychody na dwie kategorie: związane z pracą i związane z majątkiem. Opodatkowaniu podlegają konkretnie dochody, których źródłami są m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; działalność wykonywana osobiście (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy kontraktu menedżerskiego); pozarolnicza działalność gospodarcza; działy specjalne produkcji rolnej (m.in. hodowla zwierząt futerkowych); nieruchomości lub ich części; najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; kapitały pieniężne i prawa majątkowe (m.in. odsetki od pożyczek, lokat oszczędnościowych, dywidend oraz przychody z praw autorskich i pokrewnych); odpłatne zbycie (dotyczy m.in. nieruchomości i spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu - jeśli zbycie nie następuje w efekcie prowadzonej działalności gospodarczej); inne źródła (m.in. stypendia, nagrody, dotacje oraz przychody „nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach”).

Jeżeli chodzi o osoby, które mają osiągane dochody np. z tytułu pracy, interesuje je PIT37. To podstawowy PIT, który składa 90 proc. ludzi. Kolejny, równie ważny rodzaj PIT to ten o numere 36 - to zeznanie z osiągniętego dochodu zazwyczaj osoby, która prowadzi działalność gospodarczą albo ma dochody osiągane z zagranicy. - Jeśli mamy dochód osiągany z zagranicy i z Polski, to trzeba je tak samo wykazać w Urzędzie Skarbowym, więc składa się PIT36 i załącznik PIT/ZG - mówi Magdalena Mrowiec, referent księgowy w Biurze Rachunkowym Joanna SC w Jastrzębiu-Zdroju. Jest jeszcze PIT-36l, ale również zdarza się sporadycznie i dotyczy działalności gospodarczej na podatku liniowym.

Później mamy jeszcze PIT-y związane z papierami wartościowymi i akcjami sprzedawanymi na giełdzie. To PIT38, który dotyczy np. dużej grupy górników posiadających akcje z miejsca pracy, ale też tych, którzy funkcjonują na giełdzie i muszą się z tego rozliczyć, nawet jeśli ponieśli straty - istnieje obowiązek wykazania każdej tego typu transakcji.

PIT39 zdarza się sporadycznie, bo nawet gdy dotyczy niektórych osób, to nie w każdym roku zachodzi konieczność jego złożenia. PIT39 składają osoby, które sprzedają nieruchomości, jeżeli nabyli je w ciągu ostatnich pięciu lat. - Dla przykładu, jeśli nabywam sobie nieruchomość w tym roku, a za dwa lata chcę ją sprzedać, to muszę tę transakcję rozliczyć. Do pięciu lat podatkowych trzeba ją bowiem opodatkować, jeżeli byśmy na niej zarobili. Powyżej 5 lat ta nieruchomość staje się naszą własnością i wtedy nie musimy się z niej rozliczać - mówi Magdalena Mrowiec.

Kolejny rodzaj to PIT-28 dotyczący stricte działalności z najmu, dzierżawy. Osoby, które mają działalność gospodarczą i opodatkowaną ryczałtem, tzw. PPE - zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych , muszą ten PIT złożyć.

Czy PIT można wciąż składać w wersji papierowej?

Na dostarczenie pracownikom dokumentów związanych z PIT pracodawcy mieli czas do końca lutego. Z kolei pracownicy muszą złożyć zeznanie, w przypadku wszystkich rodzajów PIT, najpóźniej do 30 kwietnia. Inny termin końcowy ma jedynie PIT28 - trzeba było złożyć go do końca stycznia.

Mimo to że aktualnie istnieje możliwość złożenia PIT w wersji elektronicznej przez internet, wciąż możemy to zrobić również w formie papierowej. Cała procedura wygląda dokładnie tak samo, jak w latach poprzednich.

O tym trzeba pamiętać, składając zeznanie podatkowe

Portal PIT.pl przygotował na swojej stronie kilka podstawowych zasad, o których trzeba pamiętać, składając deklarację PIT w roku 2019 za rok 2018.

Oto one:

  • - W PIT wykazujemy wyłącznie przychody za 2018 r., a nie za lata wcześniejsze lub późniejsze
  • - Dla ustalenia daty uzyskania przychodów liczy się dzień, w którym co do zasady otrzymano lub postawiono do dyspozycji dane przychody,
  • Koszty uzyskania przychodu nie zawsze rozliczane są w tym samym roku, co przychód; w efekcie może być tak, że przychód rozlicza się osobno w jednym roku, a w innym roku - koszty tego przychodu dotyczące (dotyczy to m.in. przychodów z kapitałów pieniężnych - giełdy),
  • - Dla kosztów autorskich po raz pierwszy można zastosować limit 85,528 zł (przypomnijmy, że rok wcześniej stosowano obniżony limit 42764 zł ich wartości),
  • - Zastosować można korzystniejsze, zmienione zasady rozliczania ulgi dla krwiodawców oraz ulgi rehabilitacyjnej,
  • - W przypadku, gdy podatnik posiada stratę podatkową z roku 2018 lub lat wcześniejszych - należy ją rozliczać wyłącznie w ramach wykazanego źródła (np. strata z giełdy - z dochodem z giełdy),
  • - Nie można zastosować oświadczenia PIT-12, w efekcie czego pracodawca nie ma możliwości rozliczania PIT za pracownika (druk PIT-40 nie występuje),
  • - Należy stosować deklaracje podatkowe aktualne w roku 2019 - nie należy sporządzać rozliczenia PIT na drukach w wersjach z lat poprzednich.

Ulgi i odliczenia

Składając roczne zeznanie podatkowe PIT, można skorzystać z odliczeń od dochodu oraz od podatku. Od dochodu odliczamy darowizny przekazane m.in. organizacjom pożytku publicznego, na cele kultu religijnego lub na cele krwiodawstwa.

Do tych najbardziej popularnych odliczeń należą również wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki poniesione w związku z użytkowaniem sieci Internet oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszy się odliczana od podatku ulga na dzieci - mówi Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wcześniej musimy upewnić się, czy dane odliczenie na pewno nam przysługuje i czy nie jest ograniczone górnym limitem kwotowym. Warto też zapoznać się z rodzajem dokumentów, których urząd skarbowy może zażądać podczas ewentualnych czynności sprawdzających.

Kto może uzyskać ulgę na dziecko?

rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy.

Czy na każde dziecko przysługuje ulga?

na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej). Warunkiem zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej, podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie wystarczy do zastosowania ulgi.

Jakie są limity dochodu?

nie ma ograniczeń dochodów - jeśli masz więcej niż jedno dziecko. Bez względu na to, ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,

nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. zł - jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie,

razem z małżonkiem nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. zł - jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok,

nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 tys. zł - jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka.

Jaka jest wysokość ulgi?

na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Jak odliczyć ulgę?

Ulgę możemy odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli nasz podatek nie umożliwia odliczenia całej ulgi, która nam przysługuje - możemy otrzymać kwotę ulgi, której nie możemy wykorzystać.

Pamiętajmy jednak, że kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona. Nie może przekroczyć zapłaconych przez nas składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim - dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę:

jeśli składamy wspólne zeznanie podatkowe - wpiszmy ulgę na każde dziecko.

jeśli składamy zeznania podatkowe oddzielnie - ustalmy, w jakich proporcjach wpisać ulgę. Można wpisać po równo (każdy z małżonków wpisuje 50 proc. ulgi) albo ustalić proporcje (np. jedno wpisze 20 proc. ulgi, a drugie 80 proc).

Co trzeba przygotować?

PIT-37 albo PIT-36, PIT/O.

kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne albo osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Jeśli poniesione wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają podatnika do ulgi - to może on uwzględnić ją przy obliczaniu podatku. Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na:

wydatki nielimitowane - odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota,

wydatki limitowane - kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego.

wydatki limitowane

Wydatki limitowane to np.:

opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych. Do wydatków limitowanych zaliczamy również np.

utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych.

Gdzie możemy zadzwonić, by uzyskać niezbędne informacje?

Od stycznia na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej można uzyskać informacje również w zakresie usługi Twój e-PIT.

Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi 6, klient zostanie przekierowany do konsultantów w grupie Twój e-PIT, którzy udzielą odpowiedzi na pytania związane z nową usługą Twój e-PIT.

Informacje na temat usługi Twój e-PIT będzie można uzyskać również: drogą e-mailową, wybierając na stronie internetowej portalu podatkowego pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Pytanie e-mail;

podczas czatu z konsultantem, wybierając na stronie internetowej Portalu Podatkowego pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Czat z konsultantem. Dodatkowo w urzędach skarbowych w całej Polsce udostępniono podatnikom ponad 500 stanowisk komputerowych z bezpiecznym dostępem do portalu podatkowego podatki.gov.pl. Jeżeli ktoś nie ma Internetu albo nie wie, jak korzystać z usługi Twój e-PIT, może przyjść do urzędu skarbowego i z pomocą pracowników sprawdzić rozliczenie PIT, które dla niego przygotowano.

Ostrzeżenie

Uwaga na fałszywe e-maile o błędzie w deklaracji podatkowej

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o tytule „Wezwanie do złozenia wyjasnienia” (pisownia oryginalna), w których autor informuje o wystąpieniu błędu w deklaracji podatkowej i prosi o ustosunkowanie się w terminie 7 dni do otrzymanej korespondencji. Ministerstwo Finansów nie jest autorem takich wiadomości. Adres nadawcy mf.gov@ ministerstwofinansow54.pl nie jest adresem e-mailowym Ministerstwa Finansów, a procedury administracyjne nie przewidują składania wyjaśnień drogą e-mailową. Otwieranie załącznika do wiadomości lub zamieszczonych w niej linków, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: PIT 2019 - rozliczenie będzie jeszcze prostsze

Wideo

Materiał oryginalny: PIT 2019 - podatki, ulgi, jak rozliczyć PIT i skorzystać z ulg - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3