Kraków. Prywatny inwestor chce wybudować pięć linii metra. Urzędnicy tylko piętrzą problemy

Piotr Tymczak
Piotr Tymczak
Tak według krakowskiego architekta Przemysława Tabora mógłby wyglądać przystanek metra przy Dworcu Głównym. Wizualizacja: Przemysław Tabor/URBAarchitects
Tak według krakowskiego architekta Przemysława Tabora mógłby wyglądać przystanek metra przy Dworcu Głównym. Wizualizacja: Przemysław Tabor/URBAarchitects Przemysław Tabor/URBAarchitects
Firma Massive Dynamic AG Polska (oddział Massive Dynamic AG z siedzibą w Szwajcarii) we wrześniu 2017 r. złożyła propozycję budowy za ok. 45 mld zł sieci podziemnego metra dla Krakowa i aglomeracji krakowskiej na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej przedstawiciele mają żal do prezydenta Krakowa i podległych mu urzędników, że od trzech lat ich działania jedynie zniechęcają inwestora do działań, które w dużym stopniu rozwiązałyby problemy transportowe w stolicy Małopolski i sąsiednich gminach.

FLESZ - Koronawirus przyspiesza rewolucję w bankach

Przedsięwzięcie miałoby polegać na tym, że firma Massive Dynamic AG zaprojektuje, wybuduje i sfinansuje sieć metra, następnie będzie je użytkowała i na nim zarabiała do czasu zwrotu poniesionych nakładów (analizy wykazały zwrot inwestycji po 22 latach), a później przekaże miastu na własność.

Koncepcja zaproponowana przez Massive Dynamic AG zakładała budowę pięciu linii metra o całkowitej długości ponad 170 km (139 stacji oraz 19 parkingów park&ride o łącznej pojemności ok 6100 miejsc postojowych). Miałaby to być sieć metra, która łączyłaby komunikacyjnie Kraków z przylegającymi gminami. Cztery linie miałby mieć przebieg promienisty z punktem wspólnym pod Dworcem Głównym, a jedna linia byłaby linią obwodową.

Zaznaczono, że według wstępnych ustaleń z wojewódzkimi władzami konserwatorskimi metro mogłoby przebiegać na głębokości minimum 20 metrów. Pierwsze dwie linie miałyby powstać w ciągu trzech lat. Przyjęto następujące ceny biletów: turyści przebywający do 3 dni: bilet 72-godzinny – 54 zł; turyści przebywający powyżej 3 dni: bilet 7-dniowy – 74 zł; studenci spoza gminy: bilet miesięczny - 82 zł; studenci mieszkający w Krakowie: bilet miesięczny – 65 zł; osoby dojeżdżające do pracy spoza gminy: bilet miesięczny - 129 zł; mieszkańcy Krakowa: bilet miesięczny – 92 zł.

Sprawa została przekazana do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. - Tam po wstępnym spotkaniu zostałem powiadomiony o konieczności uzbrojenia się w cierpliwość. Od początku grudnia 2017 roku do końca marca 2018 roku na wszelkiego rodzaju kontakty z mojej strony z Wydziałem Gospodarki Komunalnej byłem zbywany brakiem czasu na spotkania w sprawie metra – przyznaje Marcin Boroń, prezes Massive Dynamic AG Polska.

W związku z sytuacją w czerwcu 2018 r. firma Massive Dynamic AG złożyła petycję do Rady Miasta Krakowa, w której ponowiła propozycję budowy metra. W efekcie w końcu doszło do spotkania z dyrekcją Wydziału Gospodarki Komunalnej, na którym prezes Marcin Boroń przedstawił urzędnikom koncepcję metra. Zadeklarował, że spółka dysponuje odpowiednim zapleczem finansowym oraz prowadzi rozmowy z firmami zajmującymi się drążeniem tuneli (Herrenknecht), produkcją taboru (Siemens) i systemów sterowania ruchem pociągów.

Urzędnicy wskazali, że opracowywane jest Studium dla bezkolizyjnego transportu w Krakowie, jego efektem może być budowa I linii metra, w związku z czym jakiekolwiek prace związane z budową linii metra musiałby się toczyć równolegle i całkowicie niezależnie od analizowanego w Studium przebiegu metra w korytarzu wschód-zachód. Urzędnicy zwrócili też uwagę, że w Studium zagospodarowania Krakowa zaplanowano trzy linie metra. Koncepcję trzeba byłoby więc dostosować do tego dokumentu, albo go zmienić. Przedstawiciele magistratu oczekiwali też bardziej konkretnych analiz i dokumentów potwierdzających zdolność finansową inwestora.

W październiku 2018 r. firma Massive Dynamic AG przekazała do urzędu analizę wstępną inwestycji, a dwa miesiące później przesłała dokumenty potwierdzające zdolność finansową. W celu odczytania przesłanych dokumentów, w tym umów z partnerami zagranicznymi, inwestor oczekiwał jednak od miasta podpisania umowy o zachowaniu poufności. Wzór umowy został wysłany do urzędu pod koniec 2018 r.

- Po przesłaniu tych dokumentów Wydział Gospodarki Komunalnej zaczął działać bardzo opieszale. Po wielu telefonach i wiadomościach wysłanych pocztą elektroniczną ustalono w końcu spotkanie z wiceprezydentem Krakowa Andrzejem Kuligiem w dniu 12 lutego 2019 roku, czyli po ponad 16 miesiącach od momentu złożenia propozycji budowy metra przez naszą spółkę – zaznacza prezes Marcin Boroń. - Na spotkaniu, na którym byli obecni także inni przedstawiciele urzędu, omówiono wstępnie zakres projektu i ustalono, że zostanie sporządzona umowa o zachowaniu poufności. Później urząd znów działał bardzo opieszale, w mojej ocenie tak, by zniechęcić nas do dalszego działania w tej sprawie – dodaje.

W kwietniu 2019 r. firma Massive Dynamic złożyła skargę na pracę wiceprezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga i Wydział Gospodarki Komunalnej. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uznał ją za bezzasadną. W odpowiedzi przypomniał, że zaproponowane rozwiązania dotyczące metra nie są zgodne ze Studium zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa. Prezydent podkreślił też, że co prawda prezes Massive Dynamic Polska przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową, ale urzędnicy nie mogli zapoznać się z ich treścią, bowiem były zabezpieczone hasłem wraz z informacją, że będą mogły być odczytane po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Prezydent zwrócił też m.in. uwagę, że proponowane przebiegi linii metra powinny być zweryfikowane poprzez wykonanie profesjonalnych analiz i prognoz ruchu, podobnie jak lokalizacje stacji/węzłów przesiadkowych, tak by nie kolidowały z istniejącym zagospodarowaniem. Prezydent zaznaczył też, że miasto nie może pozwolić sobie na podjęcie współpracy z jednym podmiotem, wybranym bez respektowania przepisów związanych z zamówieniami publicznymi.

- Jeżeli to byłaby inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, to miasto mogło przecież przygotować przetarg i rozpocząć z naszą firmą dialog techniczny – mówi prezes Marcin Boroń. - My zaprezentowaliśmy ogólną koncepcję linii metra, które na kolejnych etapach prac można byłoby uszczegółowić, tak by odpowiadały wymaganiom miasta. Na przeprowadzenie szczegółowych analiz potrzeba byłoby jednak ok. 20 mln zł. Nie mogliśmy sobie pozwolić na taki wydatek bez żadnych umów, a szczególnie umowy o zachowaniu poufności. Trudno sobie wyobrazić, by bez niej przekazać urzędowi wszelkie tajemnice finansowe naszej firmy – dodaje.

Spółka Massive Dynamic AG składała też skargi do Rady Miasta Krakowa i starała się, by swoją wizję przedstawić radnym na sesji RMK. - Do dziś nie uzyskaliśmy jednak na to zgody – mówi prezes Marcin Boroń.

Do magistratu zwróciliśmy się o wyjaśnienia w sprawie propozycji budowy metra przez firmę Massive Dynamic AG. Czekamy na odpowiedzi.

Natomiast przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec (radny PO) poinformował nas, że przyjrzy się sprawie. - W ostatnim czasie nie zapraszaliśmy gości na obrady Rady Miasta Krakowa z powodu pandemii koronawirusa. Jeżeli warunki epidemiologiczne to umożliwią to we wrześniu można byłoby zorganizować prezentację projektu związanego z metrem - wyjaśnia Dominik Jaśkowiec.

Przypomnijmy, że w maju 2014 r. krakowianie w referendum opowiedzieli się za budową metra. We wrześniu 2018 r. miasto podpisało umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na opracowanie za 9,4 mln studium dla bezkolizyjnego transportu, w tym metra. W umowie wpisano termin wykonania prac do końca 2019 r. Tuż przed tym terminem władze Krakowa poinformowały, że dokument nie powstanie na czas, bowiem propozycje lokalizacji podziemnych przystanków dla metra (planowanego na trasie Nowa Huta - centrum - Bronowice) negatywnie zaopiniowały władze konserwatorskie.

Początkowo małopolska wojewódzka konserwator zabytków Monika Bogdanowska zgodziła się jedynie na przystanek metra pod placem Nowaka-Jeziorańskiego, a więc w sąsiedztwie Dworca Głównego. Nie było zgody na przystanki pod rondem Mogilskim, skrzyżowaniem ulic Dunajewskiego, Karmelickiej i Podwale oraz pod placem między ulicami Karmelicką i Dolnych Młynów, gdzie obecnie jest naziemny parking a ma powstać miejski park. Wykonawcy studium zaproponowali więc nowe rozwiązania dla przystanków i władze konserwatorskie wydały zgodę na dwa z nich: w rejonie ronda Mogilskiego i ul. Karmelickiej, ale z warunkami. W przypadku ronda Mogilskiego zalecenie było takie, by przystanek nie kolidował z pozostałościami po dawnej zabudowie fortyfikacyjnej. Jeżeli chodzi o przystanek przy ul. Karmelickiej zaznaczono, by prace związane z budową podziemnej stacji w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na zieleń parkową, która ma tam się pojawić wcześniej.

Pół roku temu wydawało się, że obu stronom sprawnie uda się dograć wszelkie szczegóły i do końca czerwca tego roku autorzy studium będą mogli wykonać kolejne niezbędne prace. Są jednak kolejne opóźnienia i do tej pory Studium nie zostało zaprezentowane.

Proponowany przez Massive Dynamic AG przebieg sieci metra

Linia żółta
O długości ok. 36 km, przebieg linii przyjęto w kierunku wschód-zachód aglomeracji, zaplanowano 28 stacji oraz 3 parkingi park&ride;
Stacje:
1. Niepołomice – rynek
2. Niepołomice – specjalna strefa ekonomiczna wschód
3. Niepołomice – specjalna strefa ekonomiczna zachód
4. Kraków – ul. Igołomska/ul. Rzepakowa, parking park&ride
5. Kraków – ul. Igołomska, pętla tramwajowa Pleszów
6. Kraków – ul. Igołomska, ArcelorMittal Kraków brama nr 5
7. Kraków – ul. Igołomska/IV obwodnica
8. Kraków – ul. Ptaszyckiego, stadion miejski Hutnika Kraków
9. Kraków – Szpital im. Żeromskiego
10. Kraków – plac Centralny
11. Kraków – rondo Kocmyrzowskie
12. Kraków – ul. Dąbrowskiej/ul. Hynka
13. Kraków – ul. Stella Sawickiego/al. Jana Pawła II, połączenie z linią czerwoną
14. Kraków – ul. Lema, Tauron Arena Kraków
15. Kraków – ul. Mogilska, Komenda Wojewódzka Policji
16. Kraków – ul. Olszyny/ul. Nadbrzeżna
17. Kraków – ul. Rakowicka, Uniwersytet Ekonomiczny
18. Kraków – Dworzec Główny, połączenie z liniami: zieloną, niebieską, brązową oraz siecią kolejową
19. Kraków – ul. Karmelicka/ul. Siemieradzkiego
20. Kraków – ul. Czarnowiejska, Akademia Górniczo Hutnicza
21. Kraków – ul. Reymonta, Stadion Miejski im. Henryka Reymana
22. Kraków – ul. Armii Krajowej/ul. Przybyszewskiego
23. Kraków – ul. Balicka, Centrum Giełdowo Handlowe Balicka, połączenie z linią czerwoną
24. Kraków – ul. Balicka, Uniwersytet Rolniczy
25. Kraków – ul. Balicka/ul. Spiczakowa, parking park&ride
26. Rząska – ul. Krakowska, Jednostka Wojskowa
27. Modlniczka – Factory Kraków
28. Zabierzów – ul. Krakowska, Kraków Business Park, parking park&ride, połączenie z siecią kolejową

Linia zielona
O długości ok. 35,6 km, przebieg linii przyjęto w kierunku północ-południe aglomeracji, zaplanowano 25 stacji oraz 2 parkingi park&ride.
Stacje:
1. Kraków – ul. Ujastek, szpital
2. Kraków – ul. Darwina, Cmentarz Komunalny Grębałów, parking park&ride
3. Kraków – ul. Jagiełły/ul. Poległych w Krzesławicach
4. Kraków – ul. Makuszyńskiego
5. Kraków – ul. Mikołajczyka, Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera
6. Kraków – ul. Jancarza/ul. Wiślicka
7. Kraków – al. Gen. Andersa/ul. Okulickiego
8. Kraków – al. Gen. Bora-Komorowskiego/ul. Dobrego Pasterza, połączenie z linią czerwoną
9. Kraków – ul. Dobrego Pasterza Park Wodny
10. Kraków – ul. Powstańców
11. Kraków – al. 29 Listopada/ul. Woronicza
12. Kraków – al. 29 Listopada, Uniwersytet Rolniczy
13. Kraków – al. 29 Listopada, Cmentarz Rakowicki
14. Kraków – ul. Warszawska, Politechnika Krakowska
15. Kraków – Dworzec Główny, połączenie z liniami: żółtą, niebieską, brązową oraz siecią kolejową
16. Kraków – ul. Dietla/ul. Wielopole
17. Kraków – ul. Trynitarska, Szpital Zakonu Bonifratów
18. Kraków – ul. Konopnickiej/ul. Kalwaryjska
19. Kraków – ul. Puszkarska
20. Kraków – ul. Faustyny, Bazylika Bożego Miłosierdzia
21. Kraków – ul. Totus Tuus, Sanktuarium Św. Jana Pawła II, połączenie z linią czerwoną
22. Kraków – Białe Morza, zespół serwisowo-naprawczy i stacja postojowa
23. Kraków – ul. Kąpielowa, parking park&ride
24. Kraków – ul. Taklińskiego/ul. Poronińska, parking park&ride
25. Libertów – ul. Góra Libertowska

Linia niebieska
O długości ok. 29 km, przebieg linii przyjęto w kierunku północny-zachód - południowy-zachód aglomeracji, zaplanowano 25 stacji oraz 3 parkingi park&ride.
Stacje:
1. Modlnica – ul. Częstochowska/IV obwodnica, parking park&ride
2. Kraków – ul. Ojcowska/ul. Stawowa
3. Kraków – ul. Sosnowiecka, Galeria Bronowicka, połączenie z linią czerwoną
4. Kraków – ul. Radzikowskiego
5. Kraków – ul. Stachiewicza/ul. Chełmońskiego
6. Kraków – ul. Gen. Fieldorfa Nilla, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
7. Kraków – ul. Prądnicka, Szpital im. Narutowicza
8. Kraków – ul. Wrocławska Wojskowy Szpital Kliniczny
9. Kraków – Dworzec Główny, połączenie z liniami: żółtą, zieloną, brązową oraz siecią kolejową
10. Kraków – ul. Powiśle, Wawel
11. Kraków – ul. Monte Cassino/ul. Konopnickiej
12. Kraków – ul. Kapelanka/ul. Twardowskiego
13. Kraków – ul. Kapelanka/ul. Kobierzyńska
14. Kraków – ul. Grota-Roweckiego/ul. Łojasiewicza
15. Kraków – ul. Bobrzyńskiego, Campus Uniwersytetu Jagiellońskiego
16. Kraków – ul. Bobrzyńskiego/ul. Chmieleniec
17. Kraków – ul. Bobrzyńskiego, pętla tramwajowa Czerwone Maki
18. Kraków – ul. Bunscha/ul. Federowicza
19. Kraków – ul. Babińskiego, Szpital Babińskiego, połączenie z linią czerwoną
20. Kraków – ul. Skotnicka, parking park&ride
21. Kraków – ul. Wieligórska, projektowany cmentarz komunalny
22. Skawina – specjalna strefa ekonomiczna
23. Skawina – ul. Przemysłowa
24. Skawina – rynek
25. Skawina – ul. Piłsudskiego, parking park&ride

Linia brązowa
O długości ok. 21,8 km, przebieg linii przyjęto w kierunku południowy- wschód-zachód aglomeracji, zaplanowano 31 stacji oraz 4 parkingi park&ride.
Stacje:
1. Wieliczka – ul. Powstania Warszawskiego, parking park&ride
2. Wieliczka – ul. Dembowskiego, Kopalnia Soli
3. Kraków – ul. Żelazowskiego/ul. Krzemieniecka, parking park&ride
4. Kraków – ul. Mała Góra/ul. Heleny, parking park&ride
5. Kraków – ul. Ćwiklińskiej/ul. Telimeny
6. Kraków – ul. Kostaneckiego/ul. Jakubowskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Szpital Uniwersytecki
7. Kraków – ul. Wielicka/ul. Facimiech, połączenie z linią czerwoną
8. Kraków – ul. Nowosądecka
9. Kraków – ul. Malborska/ul. Estońska
10. Kraków – ul. Wielicka/ul. Dworcowa
11. Kraków – ul. Wielicka/ul. Powstańców Wielkopolskich
12. Kraków – ul. Romanowicza
13. Kraków – ul. Herlinga-Grudzińskiego Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego
14. Kraków – ul. Gęsia, Galeria Kazimierz
15. Kraków – rondo Grzegórzeckie
16. Kraków – ul. Przy Rondzie, Sąd Okręgowy w Krakowie
17. Kraków – ul. Kopernika Szpital Uniwersytecki
18. Kraków – Dworzec Główny, połączenie z liniami: żółtą, zieloną, niebieską oraz siecią kolejową
19. Kraków – ul. Basztowa/ul. Garbarska
20. Kraków – ul. Dolnych Młynów, Szpital im. Dietla
21. Kraków – al. Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński
22. Kraków – ul. Kałuży, Stadion Cracovii
23. Kraków – ul. Królowej Jadwigi, pętla tramwajowa Salwator
24. Kraków – al. Waszyngtona, Kopiec Kościuszki
25. Kraków – ul. Królowej Jadwigi/ul. Wyrwy-Furgalskiego
26. Kraków – ul. Starowolska/ul. Leśna, połączenie z linią czerwoną
27. Kraków – al. Wędrowników, Ogród Zoologiczny
28. Kraków – ul. Rzepichy
29. Kraków – ul. Olszanicka/ul. Majówny
30. Balice – Lotnisko Balice
31. Zabierzów – ul. Kpt. Medweckiego/ul. Przemysłowa, parking park&ride

Linia czerwona
O długości ok. 51 km, przebieg linii przyjęto jako radialny, zaplanowano 38 stacji w tym 8 wspólnych z innymi liniami oraz 7 parkingów park&ride.
Stacje:
1. Kraków – ul. Gen. Bora-Komorowskiego/ul. Dobrego Pasterza, połączenie z linią zieloną
2. Kraków – ul. Powstańców, Cmentarz Batowice, parking park&ride
3. Kraków – al. 29 Listopada/ul. Banacha, parking park&ride
4. Kraków – ul. Kuźnicy-Kołłątajowskiej
5. Kraków – ul. Mackiewicza
6. Kraków – ul. Glogera/ul. Żwirowa, parking park&ride

7. Kraków – ul. Łokietka/ul. Wiarusa, parking park&ride
8. Kraków – ul. Sosnowiecka, Galeria Bronowicka, połączenie z linią niebieską
9. Kraków – ul. Balicka, Centrum Giełdowo Handlowe Balicka, połączenie z linią żółtą
10. Kraków – ul. Kasztanowa/ul. Grabowa
11. Kraków – ul. Starowolska/ul. Leśna, połączenie z linią brązową
12. Kraków – ul. Księcia Józefa/ul. Rybna, parking park&ride
13. Kraków – ul. Tyniecka/ul. Wzgórze, parking park&ride
14. Kraków – ul. Skotnicka/ul. Winnicka
15. Kraków – ul. Babińskiego/ul. Skotnicka
16. Kraków – ul. Babińskiego, Szpital Babińskiego, połączenie z linią niebieską
17. Kraków – ul. Zawiła, Business Park Zawiła
18. Kraków – ul. Janowskiego/ul. Pustynna
19. Kraków – ul. Kobierzyńska/ul. Torfowa
20. Kraków – ul. Turonia/ul. Zbrojarzy
21. Kraków – ul. Zakopiańska, Park Handlowy Zakopianka
22. Kraków – ul. Totus Tuus, Sanktuarium Św. Jana Pawła II, połączenie z linią zieloną
23. Kraków – ul. Nowosądecka/ul. Halszki
24. Kraków – ul. Stojałowskiego/ul. Cechowa
25. Kraków – ul. Bochenka, Szpital Św. Rafała
26. Kraków – ul. Wielicka/ul. Facimiech, połączenie z linią brązową
27. Kraków – ul. Bieżanowska/ul. Ks. Ściegiennego
28. Kraków – ul. Bieżanowska/ul. Laskowa
29. Kraków – ul. Agatowa/ul. Domagały
30. Kraków – ul. Śliwiaka/ul. Bartników, parking park&ride
31. Kraków – ul. Rybitwy
32. Kraków – ul. Surzyckiego
33. Kraków – ul. Przewóz
34. Kraków – ul. Nowohucka/ul. Lasówka
35. Kraków – ul. Galicyjska, EXPO Kraków
36. Kraków – al. Pokoju/ul. Nowohucka
37. Kraków – ul. Stella Sawickiego/al. Jana Pawła II, połączenie z linią żółtą
38. Kraków – ul. Orlińskiego

Wideo

Materiał oryginalny: Kraków. Prywatny inwestor chce wybudować pięć linii metra. Urzędnicy tylko piętrzą problemy - Gazeta Krakowska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie