Zostań specjalistą od bezpieczeństwa międzynarodowego

Materiał informacyjny UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Nowy kierunek na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

Marzysz o pracy w służbach specjalnych albo w instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową? A może chcesz jeździć na zagraniczne misje pokojowe? Jeśli tak, to koniecznie zapoznaj się z ofertą edukacyjną krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczelnia planuje wkrótce uruchomić nowy kierunek studiów: bezpieczeństwo międzynarodowe.

Będzie to kierunek na studiach I stopnia (dziennych i zaocznych), z językiem wykładowym angielskim oraz polskim. – To propozycja dla osób, które interesują się szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym, pracą w różnych organizacjach międzynarodowych albo w polskich instytucjach, służbach czy siłach zbrojnych, które mają w swych strukturach organizacyjnych komórki współpracy międzynarodowej – wymienia autor koncepcji i programu nowego kierunku dr hab. prof. UP Janusz Falecki z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego.

Podkreśla jednocześnie, że jeśli chodzi o nauki o bezpieczeństwie, będzie to pierwszy taki kierunek w naszym kraju – z wykładowym językiem angielskim. Na innych polskich uczelniach były już wprawdzie podejmowane próby uruchomienia podobnego kierunku, ale nigdy nie zostały zrealizowane. Dodać przy tym warto, że niewiele szkół wyższych w naszym kraju oferuje studia w języku angielskim.

Plany uruchomienia nowego kierunku wpisują się doskonale w strategię rozwoju krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, której jednym z elementów jest umiędzynarodowienie uczelni. – Analizy rynku pracy pokazują, że specjaliści z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego są bardzo potrzebni. Otwarte granice, ciągły przepływ ludzi, usług itp. – to wszystko sprawia, że nasz nowy kierunek studiów jest obiecujący – ocenia dr hab. prof. UP Janusz Falecki.

Istotny w kontekście otwarcia tego kierunku jest również fakt, że Uniwersytet Pedagogiczny posiada świetnie przygotowaną kadrę. Na każdym etapie kształcenia studentów wykładowcy z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie doskonale połączą elementy praktyczne z teoretycznymi, mają bowiem doświadczenie w pracy w strukturach międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem. Studiowali i odbywali praktyki na uczelniach zagranicznych, wielu z nich brało udział w misjach pokojowych (np. w Afganistanie, na Bałkanach), a także pracowało w NATO i innych instytucjach międzynarodowych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będą trwały trzy lata. W tym czasie studenci będą zdobywać wiedzę m.in. w takich obszarach tematycznych jak: zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityka, bezpieczeństwo ekologiczne, służby specjalne w stosunkach międzynarodowych, protokół dyplomatyczny, międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe, zarządzanie kryzysowe w NATO i UE, najnowsze technologie militarne, handel bronią, spory i konflikty zbrojne, strategie bezpieczeństwa itp.

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe mają kształcić specjalistów ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Dlatego ci, którzy ukończą ten kierunek, będą potrafili samodzielnie i kreatywnie rozwiązywać problemy oraz analizować ich źródła, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, oceniać zjawiska zachodzące w relacjach międzynarodowych, a także prognozować zjawiska społeczne zagrażające bezpieczeństwu – zarówno w sektorze publicznym (polityka), jak i prywatnym (korporacje, lobbing).

Absolwenci nowego kierunku na UP będą mogli podjąć pracę m.in. w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej, formacjach takich jak policja, służba graniczna, siły zbrojne, służby specjalne, a także w firmach prywatnych działających w obszarze współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwa. To nie wszystko. Wykształceni na UP specjaliści będą mogli pracować na stanowiskach związanych ze współpracą transgraniczną, jak również wyjeżdżać na misje pokojowe i stabilizacyjne oraz podejmować współpracę z organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy humanitarnej i rozwojowej w krajach dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych – takimi jak np. Polska Akcja Humanitarna czy Polski Czerwony Krzyż.

Wniosek o uruchomienie na krakowskim UP nowego kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe trafił już do Ministerstwa Edukacji i Nauki i czeka na akceptację. Po uzyskaniu zgody uczelnia rozpocznie rekrutację. Szacuje się, że nastąpi to w maju lub czerwcu.

Paulina Szymczewska

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie