Norwegia © Pxhere.com
[3/13]

Norwegia

O zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii mogą ubiegać się mieszkańcy kraju i obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które przepracowały na pełen etat:
- minimum 16 tygodni w poprzednim roku kalendarzowym lub
- minimum 32 tygodnie w ciągu poprzednich trzech lat kalendarzowych

Obywatele EOG mają prawo wnioskować o zasiłek na podstawie zarobków w swoim kraju, ale muszą spełnić kryterium dochodowe (140 451 NOK w poprzednim roku kalendarzowym lub 280 902 NOK w trzech poprzednich latach kalendarzowych, a ponadto powinni mieć odpowiedni staż pracy.

Każdy kraj ma nieco inne regulacje dotyczące zasiłku dla bezrobotnych. Nie bez znaczenia pozostają: okres ubezpieczenia i liczba przepracowanych dni. Zobacz, po jakim czasie nabywa się prawo do świadczenia.