Wybierz nowe kierunki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studiuj geopolitykę i archikulturę

Materiał informacyjny UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Geopolityka na studiach I i II stopnia oraz archikultura – edukator architektoniczny na studiach podyplomowych – to nowe kierunki, które od października planuje uruchomić Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Są one naprawdę unikatowe, trudno je znaleźć na innych polskich uczelniach.

Globalizacja – to pojęcie chyba wszystkim znane. Ostatnio coraz głośniej mówi się o tym, że zaczynamy wchodzić w erę deglobalizacji, którą przyspieszyła m.in. pandemia koronawirusa. Świat zmienia się na naszych oczach i potrzeba ludzi, którzy wszystkie te procesy (zarówno pozytywne, jak i negatywne) będą w stanie zrozumieć, nazwać, gruntownie przeanalizować oraz zaplanować działania, jakie należy podjąć w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Od geografii społeczno-ekonomicznej po cyberzagrożenia

Dlatego Instytut Geografii UP postanowił poszerzyć swą ofertę edukacyjną o nowy kierunek: geopolitykę. Czego nauczą się na nim studenci? – Dyscypliną dominującą będzie tu geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. W pierwszym semestrze studenci zdobędą podstawową wiedzę z tej dziedziny, a w kolejnych semestrach zapoznają się z konkretnymi zagadnieniami geopolitycznymi – takimi jak np. współczesne problemy i ideologie polityczne, organizacja państwa polskiego, geografia zasobów naturalnych, geografia wojskowa, astropolityka, cyberzagrożenia – wymienia dr Wioletta Kilar, dyrektor Instytutu Geografii UP.

Dzięki temu studenci zostaną „uzbrojeni” w interdyscyplinarną, praktyczną wiedzę z zakresu geopolityki w różnej skali – lokalnej, regionalnej, subregionalnej, krajowej. Zyskają umiejętności, które pozwolą im brać udział w opracowywaniu różnych dokumentów strategicznych i planistycznych, wykonywaniu analiz bezpieczeństwa, tworzeniu scenariuszy geopolitycznych, strategii rozwoju i strategii bezpieczeństwa. Będą przygotowani do udziału w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami wojskowymi oraz innymi strukturami bezpieczeństwa państwa.

Absolwenci kierunku geopolityka będą mogli podjąć pracę w urzędach administracji publicznej (głównie na stanowiskach związanych z polityką bezpieczeństwa), a także w instytucjach i firmach prowadzących badania geopolityczne oraz przygotowujących ekspertyzy i opracowania dotyczące polityki bezpieczeństwa, celów strategicznych państwa itp. – wymienia dr Wioletta Kilar.

Innowacyjny kierunek, jakiego jeszcze nie było

Kolejnym unikatowym kierunkiem, który Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie planuje uruchomić od nowego roku akademickiego, jest archikultura – edukator architektoniczny. To propozycja innowacyjnych studiów podyplomowych, współtworzonych przez Instytut Geografii UP, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Dotąd nie było studiów w zakresie kształcenia architektonicznego, adresowanych nie do architektów, lecz do osób, które same uczą innych. Chcemy wykształcić specjalistów przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym, w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości przestrzeni wokół nas – wyjaśnia dyrektor Instytutu Geografii UP.

Nowa oferta studiów podyplomowych na UP jest skierowana do: nauczycieli, absolwentów różnych kierunków studiów (w tym architektury czy kierunków artystycznych), muzealników, pracowników domów kultury, animatorów kultury, lokalnych i regionalnych liderów, samorządowców, osób pracujących w organizacjach pozarządowych itd.

Słuchacze będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat środowiska zbudowanego, architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych. Absolwenci kierunku archikultura – edukator architektoniczny będą przygotowani do opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej w instytucjach publicznych, ośrodkach kultury, a także w szkołach podstawowych i średnich.

W pierwszym naborze na nowy kierunek UP planuje przyjąć 30 osób. Zajęcia będą odbywać się w formule hybrydowej – nauka zdalna zostanie połączona ze spotkaniami warsztatowymi w formie stacjonarnej.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: www.up.krakow.pl.

Paulina Szymczewska

Dodaj ogłoszenie