Wirtualne dni otwarte na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Sprawdź ofertę najstarszej polskiej uczelni w dniach 25-26 marca 2021

Artykuł sponsorowany UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
Wirtualne dni otwarte na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Jak co roku, tradycyjnie w marcu, najstarsza polska uczelnia – Uniwersytet Jagielloński – zaprasza na Dni Otwarte. Całe wydarzenie odbędzie się w przestrzeni wirtualnej 25 i 26 marca 2021 w godzinach 12:00-18:00. Wszystkie informacje dotyczące Dni Otwartych można znaleźć na stronie internetowej dzien-otwarty.uj.edu.pl oraz www.facebook.com/events/461857224866489

Chcesz studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim? Zobacz, jaką ofertę przygotowała uczelnia. 25 i 26 marca 2021 r. w godz. 12:00-18:00 odbędą się wirtualne Dni Otwarte

Czekać na Was będą przedstawiciele wydziałów, organizacji studenckich, Samorządu Studentów oraz Działu Rekrutacji na Studia. Do Waszej dyspozycji, na czatach i na indywidualnych spotkaniach, będzie dostępnych ponad 100 reprezentantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odpowiedzą na Wasze wszystkie pytania i postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji, wyboru kierunku czy miejsca studiów.

Na spotkaniu live „Studia bez tajemnic” będzie można porozmawiać o tegorocznej rekrutacji, usłyszycie jakie możliwości daje UJ, dowiecie się o stypendiach, akademikach, stażach i współpracy z biznesem.

Wirtualny dzień otwarty to ponad 30 prezentacji, prawie 50 wykładów i aż 100 filmów!

Uniwersytet Jagielloński – najlepsza polska uczelnia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. W 2020 roku w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce.  
Obecnie Uniwersytet łączy najlepsze tradycje z wyzwaniami współczesności. Osoby rozpoczynające tu edukację inwestują w swoją przyszłość – dyplom naszej uczelni to prestiż i ważny atut u progu kariery zawodowej.
Uczelnia kształci na studiach licencjackich, magisterskich, a także w szkołach doktorskich. Od 2019 roku Uniwersytet Jagielloński znajduje się w prestiżowej grupie laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, co wiąże się z dodatkowymi środkami finansowymi na prowadzenie badań naukowych. Z kolei w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” wraz z partnerskim uczelniami z sieci UNA EUROPA uzyskał status Uniwersytetu Europejskiego. 

Uniwersytet Jagielloński – co chcesz studiować?

Uniwersytet oferuje ponad 120 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, ponad 130 kierunków drugiego stopnia. Szkoły doktorskie UJ oferują 55 programów. 

W nowym roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet przygotował kilka nowych kierunków studiów:

  • Wydział Filologiczny oferuje studia I stopnia język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim), oraz kierunek: etnolingwistyka i studia kulturowe,  
  • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej zachęca do studiowania zarządzania polityką społeczną (studia I stopnia), 
  • Z kolei _International Relations and Public Diplomacy_ w języku angielskim II stopnia to propozycja na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. 

Uniwersytet Jagielloński w liczbach

Na 16 wydziałach kształci się ponad 35 000 studentów. Uniwersytet współpracuje z ponad 200 ośrodkami naukowymi na całym świecie. Kadrę nauczycielską tworzy ponad 3000 wykładowców – wybitnych naukowców i specjalistów.  
Studenci naszej uczelni mają możliwość wyjazdu do uczelni zagranicznych w ramach podpisanych porozumień o współpracy bilateralnej. Dzięki temu można bezpłatnie studiować w jednej z 310 uczelni partnerskich na całym świecie. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania angażując się w działania ponad 200 kół naukowych i stowarzyszeń działających na uczelni.  
Swoje pasje i umiejętności sportowe mogą rozwijać w jednej z 40 sekcji sportowych, zdolności artystyczne w Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”, Chórze Akademickim lub pokazać swój potencjał w jednym z studenckich mediów, takich jak radio UJOT FM, telewizja UJOT TV oraz Pismo Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „WUJ". 
Uniwersytet Jagielloński oferuje studentom wsparcie materialne poprzez: stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendium Retora UJ, stypendium socjalne oraz własne fundusze stypendialne. Stypendystami krakowskiej uczelni mogą zostać także zwycięzcy i laureaci olimpiad przedmiotowych. 

Dni Otwarte  Uniwersytetu Jagiellońskiego – co, gdzie, kiedy?

Materiał oryginalny: Wirtualne dni otwarte na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Sprawdź ofertę najstarszej polskiej uczelni w dniach 25-26 marca 2021 - Gazeta Krakowska

Dodaj ogłoszenie