Wybierz region

Wybierz miasto

  Plebiscyt o tytuł „Laureata Nagrody Internautów – Konkursu Kryształy Soli”

  Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 roku w celu wzmacniania wizerunku organizacji pozarządowych, popularyzowania „dobrych praktyk” oraz promowania działań najlepszych organizacji. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania władz samorządu województwa dla wszystkich, którzy poświęcają swój czas na rzecz budowania wspólnego dobra. Nagrodą tą władze Województwa Małopolskiego chcą uhonorować pracę, trud i zaangażowanie organizacji pozarządowych w rozwój naszego regionu. W tym roku konkurs został ogłoszony po raz dziewiąty i w tej edycji po raz pierwszy wybrana zostanie organizacja najpopularniejsza i ciesząca się największym zaufaniem wśród mieszkańców województwa, która otrzyma tytuł „Laureata Nagrody Internautów – Konkursu Kryształy Soli”. Głosować można do 30 października. Z jednego IP można oddać maksymalnie jeden głos na danego kandydata w ciągu doby.

  Regulamin plebiscytu

  Ostatnie plebiscyty

  Pamiętasz, jak się mieszkało w PRL-u? [QUIZ]

  Inne plebiscyty