Wybierz region

Wybierz miasto

  Gmina Gorlice

  9Miejsce 1437 głosów Gmina Gorlice

  Aktywny Senior – Razem raźniej

  Celem projektu było integrowanie środowiska osób powyżej 60. roku życia z gminy. Miały one okazję aktywnie spędzać wolny czas wśród rówieśników oraz nawiązywać kontakty z młodzieżą. W Klubie Seniora odbywały się warsztaty, prelekcje, spotkania integracyjne. Z myślą o seniorach organizowane były również wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne. Ważną rolę w projekcie odgrywała również międzypokoleniowa wymiana doświadczeń z młodzieżą.

  W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróżówce działa Klub Młodego Astronoma. Uczniowie mają możliwość obserwacji obiektów astronomicznych przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Mogą również poprzez internet korzystać z
  najnowocześniejszych teleskopów na świecie w ramach programu Hands On Universe. Realizują szereg projektów o tematyce astronomicznej, byli laureatami konkursów z tej dziedziny. W minionym roku działalność Klubu Młodego Astronoma zaowocowała przyznaniem szkole tytułu "Małopolskiej Szkoły z Pasją".

  Ostatnie plebiscyty

  Plebiscyt wygrany przez

  Inne kandydatury

  zobacz wszystkie »