Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Odmrażanie sportu od 6 czerwca. Jak można trenować w siłowniach, klubach fitness, otwieranie basenów 1.06

Krzysztof Kawa
Krzysztof Kawa
Odmrażanie sportu. Od 18 maja można w Polsce uprawiać sport i rekreację na nowych zasadach
Odmrażanie sportu. Od 18 maja można w Polsce uprawiać sport i rekreację na nowych zasadach Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm
Odmrażanie sportu. Jak uprawiać sport od 6 czerwca? Co można, a czego nie podczas treningów? Można w Polsce uprawiać sport i rekreację na nowych zasadach, z pewnymi ograniczeniami. Wiele osób ma wątpliwości, jak te obostrzenia w dobie pandemii koronawirusa wyglądają. Ile osób może jednocześnie przebywać na boisku i na korcie? Czy można pływać w basenach? Czy trzeba nosić maski ochronne? Jak prowadzić treningi dorosłych, a jak dzieci do 13. roku życia? Czy można korzystać z siłowni na otwartej przestrzeni? Ile osób może uczestniczyć w grach zespołowych? Kiedy należy dezynfekować sprzęt sportowy? Na te i inne pytania dotyczące odmrażania sportu od 4 maja ministerstwo sportu przygotowało konkretne odpowiedzi i opublikowało je na swojej stronie internetowej. Możecie się z nimi zapoznać poniżej.

Odmrażanie sportu - nowe zasady od 6 czerwca - kluby fitness, siłownie, baseny

Otwarcie siłowni i klubów fitness zaplanowano na czwarty etap odmrażania gospodarki. Nowe poluzowanie obostrzeń zacznie obowiązywać od 6 czerwca. Co jest możliwe? Wyjaśniamy.

Kluby fitness, siłownie, baseny, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz solaria i salony masażu będą otwarte od 6 czerwca - ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

- Możemy przejść do następnego etapu - mówi premier Morawiecki. -6 czerwca będą otwarte kina, teatry, filharmonie, ale także obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym siłownie, kluby fitness, baseny oraz solaria i salony masażu. Wyjątkiem są dyskoteki i kluby.

Będzie obowiązywała nowa zasada dotycząca maseczek - noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. W kinach i teatrach maseczki wciąż będą obowiązkowe.

Odmrażanie sportu - nowe zasady od 6 czerwca - kluby fitness, siłownie, baseny

Odmrażanie sportu od 6 czerwca - pytania i odpowiedzi (za stroną gov.pl)

Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?

Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

Czy można prowadzić zajęcia sportowe w terenie otwartym?

Tak, można prowadzić zajęcia w terenie otwartym, tj. parkach, lasach, łąkach, drogach publicznych, itp.

Ile osób może liczyć grupa na zajęciach prowadzonych w terenie otwartym?

W przypadku zajęć prowadzonych w terenie otwartym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zajęcia.

Czy można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia sportowe i zawody sportowe w terenie otwartym?

Tak, można organizować takie aktywności zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych.

Kiedy możliwe będzie przeprowadzenie imprez biegowych lub kolarskich w terenie otwartym?

Przeprowadzenie imprez biegowych lub kolarskich w terenie otwartym możliwe jest od 30 maja br.

Kto odpowiada za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu przepisów w przypadku organizacji aktywności w terenie otwartym?

Odpowiedzialność spoczywa na organizatorze danej aktywności/osobie prowadzącej zajęcia w terenie otwartym.

Od kiedy można korzystać z siłowni, klubów i centrów fitness?

Siłownie, kluby i centra fitness będą udostępnione od 6 czerwca br.

Ile osób może wejść do siłowni i klubu fitness? Czy liczba osób zależy od liczby urządzeń w klubie?

Rozporządzenie nie przewiduje limitu osób przebywających jednocześnie w siłowni i klubie fitness. Szczegółowe zasady organizacji klubów fitness, mogą określać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, które mogą przewidywać również tego rodzaju ograniczenia.

Jakie wytyczne sanitarne muszą być spełnione aby otworzyć klub fitness, siłownię dla użytkowników?

Przepisy sanitarne związane z udostępnianiem siłowni i klubów fitness określają przepisy rozporządzenia oraz mogą określać wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od kiedy można korzystać z basenów?

Baseny będą udostępnione od 6 czerwca br.

Jaki jest limit uczestników zajęć na basenie?

Z basenów może korzystać do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności.

Jakie wytyczne sanitarne muszą być spełnione aby otworzyć basen dla użytkowników?

Przepisy sanitarne związane z udostępnianiem basenu określają przepisy rozporządzenia oraz mogą zostać w tym zakresie wydane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czy na basenach będzie można korzystać z sauny, jacuzzi, brodzików dla dzieci?

Tak, będzie to możliwe.

Od kiedy można organizować obozy sportowe?

Obozy sportowe można organizować od 6 czerwca br.

Jaki jest limit uczestników obozów sportowych?

Rozporządzenie nie określa limitu osób biorących udział w organizacji obozów sportowych. Szczegółowe zasady organizacji obozów sportowych określono w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku: https://www.gov.pl/web/sport/bezpieczny-wypoczynek---wytyczne-men-gis-i-mz-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku

UWAGA! Wszelkie kwestie związane z organizacją obozów pozostają w kompetencjach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czy można organizować turnieje w halach sportowych?

Tak, można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności.

Ilu uczestników może brać udział w turnieju?

Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 150 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

Czy możliwa będzie organizacja zawodów i imprez sportowych przez inne podmioty niż polskie związki sportowe, na przykład stowarzyszenia kultury fizycznej? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Tak, rozporządzenie nie określa katalogu podmiotów uprawnionych do organizacji zawodów i innych imprez sportowych. W przypadku organizacji takich imprez niezbędne jest spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

Czy limit 150 uczestników dotyczy jednego dnia turnieju czy całego turnieju, który trwa 3 dni?

Sformułowany w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego turnieju, tj. 150 uczestników, przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. W związku z powyższym, w przypadku turnieju trwającego trzy dni, może w nim brać udział nie więcej niż 150 uczestników.

Czy kibice mogą być na hali sportowej w trakcie turnieju?

Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

Czy rodzice mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci?

Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

Czy w przypadku zajęć lub wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, w których uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników, w ramach limitu 150 uczestników możliwy jest udział publiczności?

Nie, limit dotyczy jedynie uczestników określonej formy aktywności (nie odnosi się do, osób obsługujących wydarzenie), która odbywa się bez udziału publiczności.

Czy podczas zawodów sportowych mogą być na hali sportowej trenerzy, którzy są rodzicami zawodników?

W przypadku zawodów sportowych uczestniczyć może w nich nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. W związku z powyższym, rodzić, który jest trenerem drużyny biorącej udział w zawodach (osobą obsługującą zawody), może przebywać na hali.

Czy możliwe jest zorganizowanie wyścigu kolarskiego z udziałem 150 zawodników, czy publiczność może obserwować wyścig na trasie?

W przypadku współzawodnictwa sportowego w terenie otwartym uczestniczyć może w nim nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę zawodników i nie odnosi się do obsługi wyścigu. Wyścigi odbywają się bez udziału publiczności.

Czy w przypadku obiektów, dla których nie określono maksymalnej liczby osób, tj. pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, w trakcie dowolnej formy aktywności możliwy jest udział publiczności?

Nie, brak limitu dotyczy jedynie uczestników określonej formy aktywności, która odbywa się bez udziału publiczności.

Od kiedy w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności i na jakich zasadach?

Możliwość taka przewidziana jest od 19 czerwca br. do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.

Czy można prowadzić zajęcia, szkolenia z wspinaczki w terenie otwartym?

Tak, jest możliwe prowadzenie zajęć/szkoleń wspinaczkowych w terenie.

Czy można korzystać z szatni na sportowej dla uczestników zajęć?

Tak, jest możliwe korzystanie z szatni.

Czy można prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe nordic walking dla seniorów w terenie otwartym?

Tak, można prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe nordic walking w terenie otwartym niezależnie od wieku uczestników.

Ilu ćwiczących może być jednocześnie na Orliku?

W przypadku zajęć prowadzonych na Orliku uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

Czy można korzystać z siłowni plenerowych i drążków?

Tak, jest to możliwe.

Czy możliwa jest aktywność fizyczna bez maseczki?

Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności.

Czy podczas aktywności sportowej jest obowiązek zachowania 2-metrowego dystansu społecznego?

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2-metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

Czy można korzystać z parków linowych?

Tak można korzystać z parków linowych.

Ile osób może wejść do parku linowego?

W parku linowym w tym samym momencie może przebywać nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć z gimnastyki i akrobatyki sportowej na obiektach typu „park trampolin”?

Tak, jest możliwe prowadzenie zajęcia sportowe na obiektach tego typu.

Czy można otworzyć parki rekreacyjne i parki rozrywki?

Tak można otworzyć parki rekreacyjne i parki rozrywki.

Czy można korzystać z sal tanecznych?

Tak można korzystać z sal tanecznych z wyjątkiem dyskotek i klubów nocnych.

Czy można poprowadzić zajęcia taneczne dla grupy 40 osób w sali do tańca o powierzchni 200 m²?

Tak można. Rozporządzenie nie określa dopuszczalnej liczby uczestników określonych zajęć w stosunku do metrażu obiektu. Określa jedynie limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie w tym samym miejscu, tj. 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt. Należy pamiętać, że ww. limit przyjęty został w ramach przepisów ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii i limituje prowadzenie działalności do określonej liczby uczestników, nie zmienia przepisów szczególnych, które regulują ile osób może jednocześnie przebywać na danym obiekcie (np. przepisy przeciwpożarowe, inne). Jeśli te przepisy dopuszczają mniejszą liczbę osób na danym obiekcie, to oczywiście może tam jednocześnie przebywać mniejsza liczba osób.

Czy można prowadzić zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej?

Tak, jest możliwe prowadzenie zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej.

Czy można pływać na jachcie 10-osobowym w grupie 10 osób, które nie są ze sobą spokrewnione?

W tej chwili nie ma limitu osób pływających na danej jednostce, natomiast liczba osób nie może przekraczać liczby osób dopuszczonej na danej jednostce pływającej.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe w sportach walki?

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu, w szczególności sportów walki, nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak aby uczestnicy zajęć korzystali z osobistego sprzętu treningowego oraz dezynfekowali ręce przed i po określonej aktywności.

Czy nadal będzie obowiązywał limit osób na boiskach sportowych położonych na zewnątrz?

Tak, jednak rozporządzenie zwiększa limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie na boisku do 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

Czy w myśl obowiązujących przepisów możliwe jest podzielenie hali zamkniętej na 3 sektory i udostępnienie jej np. 3 grupom?

Tak, rozporządzenie nie określa dopuszczalnej liczby uczestników określonych zajęć w stosunku do metrażu obiektu. Określa jedynie limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie w tym samym miejscu, tj. 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

Jakie są obecnie wytyczne sanitarne?

 • Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
 • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

UWAGA! Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju działalności.

Wcześniejsze wpisy
Od 18 maja nastąpiło zwiększenie limitu osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów)
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów)
 • jest także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Od 18 maja możliwa jest także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m kw.)
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m kw.)
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m kw.)
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m kw.)

W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Pierwszy etap odmrażania sportu nastąpił 4 maja, od poniedziałku 18 maja przyszła pora na kolejny. Tu na bieżąco informujemy o kolejnych etapach i zmianach.

Odmrażanie sportu - nowe zasady od 18 maja

Od poniedziałku 18 maja dla uprawiających sport rekreacyjnie otwarte zostały boiska wielofunkcyjne - Orliki, tory łucznicze, wrotkarskie, skateparki, tory gokartowe, nie zadaszone tory kolarskie (w tym do kolarstwa górskiego), obiekty do paintballu, korty tenisowe, pola golfowe, ponadto infrastruktura do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, a także skocznie narciarskie.

Odmrażanie sportu - ile osób na obiektach sportowych od 18 maja?
Na jednym korcie tenisowym może trenować nie więcej niż cztery osoby i trener, a na polu golfowym przy jednym dołku – nie więcej niż sześć osób.

Jeszcze większe grupy mogą być wpuszczane na pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego i baseballu - łącznie 26 osób, w tym 22 zawodników. Jeszcze więcej, jeśli powierzchnia zostanie podzielona na dwie połowy z pięciometrową strefą buforową – na każdej połowie boiska będzie mogło ćwiczyć 16 zawodników plus trzech trenerów.

Wracają także zajęcia na obiektach zamkniętych. W zależności od wielkości hali będzie mogło na niej trenować od 12 (plus trener) do 32 osób (plus trójka trenerów).

Otwarte zostały kluby jeździeckie oraz ośrodki do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych.

Dopuszczone jest również współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej i w żużlu, ale bez udziału publiczności.

W planach jest jeszcze jeden krok przed powrotem do sytuacji sprzed pandemii, m.in. dopuszczenie organizacji wydarzeń sportowych z udziałem 50 kibiców.

Do otwartych wcześniej obiektów Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu i Spale oraz skoczni narciarskiej w Szczyrku, gdzie trenują już zawodnicy kadry narodowej, dołączą kolejne COS-y: w Cetniewie, Szczyrku i Zakopanem.

Reprezentanci kraju będą mogli przygotowywać się m.in. na torze kolarskim w Pruszkowie, torze do kajakarstwa górskiego w Krakowie, w centrum pływackim w Łodzi, torze regatowym w Bydgoszczy oraz centrum żeglarskim w Gdańsku.

Odmrażanie sportu - nowe zasady od 18 maja

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, co wolno, a czego nie przy uprawianiu sportu od 18 maja (źródło - gov.pl).

Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych, bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej?

Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

Czy możliwa jest jazda rowerem bez maseczki?

Jazda na rowerze możliwa jest bez maseczki jedynie na terenach leśnych.

Czy można podzielić boisko piłkarskie na 4 części z zachowaniem limitu ćwiczących przebywających na boisku (8 zawodników na części, a łącznie 32 łącznie)?

Dopuszczany jest jedynie podział pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na 2 części.

Czy można prowadzić zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej?

Tak, jeśli znajduje się ona na terenie obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu czy hali sportowej, pod warunkiem spełnienia obowiązujących wytycznych dotyczących limitów osób czy zasad sanitarnych. Nie dotyczy to takich obiektów jak parki linowe.

Czy można prowadzić zajęcia, szkolenia z wspinaczki w terenie otwartym?

Nie, obecnie nie jest możliwe prowadzenie zajęć/szkoleń wspinaczkowych w terenie.

Czy limit ćwiczących w przeliczeniu na powierzchnię sali/hali sportowej należy rozumieć jako limit wejść na jednorazowe zajęcia, czy jest to limit dzienny?

Nie jest to limit dzienny. Limit określa liczbę osób przebywających w tym samym momencie na danym obiekcie.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć sportowych dla klubu sportowego, będącego sportową spółka akcyjną? Czy wtedy obowiązują te same limity ćwiczących na sali/hali sportowej?

Rozporządzenie nie wprowadza ograniczeń na podstawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy można pływać na jachcie 6-osobowym w grupie 6 osób, które nie są ze sobą spokrewnione?

W tej chwili nie ma limitu osób pływających na danej jednostce, natomiast liczba osób nie może przekraczać liczby osób dopuszczonej na danej jednostce pływającej.

Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który w myśl prawa budowlanego jest obiektem użytkowym, a został przystosowany do odbywania zajęć sportowych?

Tak, jednak miejsce to musi spełniać podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych (art. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane).

Czy na sali sportowej można prowadzić zajęcia odpłatne dla uczestników tzw. zajęcia indywidualne?

Tak można. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie.

Ile grup dziennie może ćwiczyć na sali/hali sportowej?

Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie. Ważne aby nie przekraczać jednorazowo limitu osób korzystających z sali/hali.

Kiedy możliwa będzie działalność polegająca na prowadzeniu basenów, siłowni i klubów fitness?

Jest to planowane w IV etapie „odmrażania” sportu. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie. Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje, które dynamicznie zmieniają się każdego dnia.

Czy można prowadzić bezpłatne zajęcia fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących?

Tak, możliwe jest prowadzenie zajęć fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących. Nie dotyczy to prowadzenia działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness.

Jaki dystans powinni zachowywać między sobą ćwiczący na sali/hali sportowej?

Rozporządzenie nie określa dystansu między ćwiczącymi na sali/hali sportowej. Zalecane jednak jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu społecznego. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

Czy można korzystać z szatni na sali/hali sportowej dla uczestników zajęć?

Nie, nie jest możliwe korzystanie z szatni.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach sportowych po zajęciach?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Czy ćwiczący na sali/hali sportowej musza mieć założone maseczki?

Nie, podczas zajęć na sali/hali sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Czy możliwe jest dzielenie dużej sali/hali sportowej na mniejsze sektory?

Nie, możliwość dzielenia dotyczy jedynie pełnowymiarowych boisk otwartych.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na otwartym, nieogrodzonym boisku do koszykówki? Jakie obowiązują wtedy zasady?

Tak, jest możliwe, o ile podmiot zarządzający obiektem zapewni realizację obowiązków sanitarnych określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nadzór i zasady sanitarne).

Jestem trenerem prowadzącym działalność gospodarczą. Czy mogę prowadzić zajęcia płatne typu crossfit na sali/hali sportowej?

Tak, nie ma ograniczeń co do formy aktywności.

Czy po godzinach zajęć klubowych możliwe jest udostępnienie boisk w hali sportowej na potrzeby komercyjnego wynajmu dla graczy?

Tak, jest to możliwe przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad.

Czy możliwe jest otwarcie hali widowiskowo–sportowej na inny cel niż zajęcia sportowe? Czy mogą to być zajęcia inne niż organizowane przez klub sportowy? Czy mogą to być zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych?

Udostępnienie sali/hali sportowej jest możliwe jedynie pod warunkiem, iż będzie na niej realizowane sportowe szkolenie klubowe lub zajęcia sportowe. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w zakresie rodzaju podmiotów realizujących te działania. Zajęcia mogą być otwarte dla wszystkich przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad.

Czy można prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe nordic walking dla seniorów?

Tak, pod warunkiem, iż odbywają się one na obiektach wymienionych w rozporządzeniu.

Czy można zmniejszyć limit ćwiczących na hali sportowej np. z 24 os na 22 i dzięki temu umożliwić udział 4 trenerów w zajęciach?

Jest to dopuszczalne. Co do zasady istotą przepisu jest nieprzekroczenie maksymalnego limitu osób przebywających jednocześnie na obiekcie.

Czy wskazane limity osób dotyczą tylko samego boiska czy także terenu wokół niego, np strefy za bramkami/za linią boiska?

Limity odnoszą się do całego obiektu.

Czy jest dolna granica wielkości sali sportowej, której dotyczy limit 12 osób + trener?

Nie ma. Natomiast należy zapewnić przestrzeń do zachowania dystansu społecznego pomiędzy ćwiczącymi.

Ilu ćwiczących może przebywać na pełnowymiarowej płycie piłkarskiej, która nie ma podziału?

W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów.

Ilu ćwiczących może przebywać na połowie boiska piłkarskiego w przypadku jego podziału na dwie części?

W przypadku podziału pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na każdej połowie w tym samym momencie może przebywać 16 osób + 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio metrową strefę buforową.

Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który posiada halę sportową oraz salę do fitness oraz basen?

Możliwość skorzystania z enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu obiektów sportowych (boisk, hal, sal) nie dotyczy elementów składających się na wykonywanie działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness, które w tym momencie nie mogą być uruchomione ze względu na zagrożenie epidemiczne.

Czy rodzice dzieci poniżej 13 roku życia mogą być na trybunach sali sportowej podczas zajęć sportowych?

Nie mogą. Trybuny sportowe traktowane są jako integralna część obiektu, dla którego ustanowiono stosowny limit.

Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe na sali/hali sportowej w sportach walki?

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi, nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), uczestnicy zajęć powinni korzystać z osobistego sprzętu treningowego oraz obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu.

Czy podczas zajęć z koszykówki lub siatkówki każdy z ćwiczących powinien mieć swoją piłkę?

Wskazane jest, aby każdy uczestnik zajęć korzystał ze swojego sprzętu treningowego.

Czy zniesienie ograniczenia w sportach wodnych dotyczy tylko rekreacji czy także działalności zorganizowanej klubów sportowych?

Zniesienie limitu osób korzystających ze sportów wodnych i motorowodnych dotyczy zarówno rekreacji, jak i działalności klubów sportowych np. zorganizowanych zajęć sportowych. Na danej jednostce może przebywać tyle osób, ile wynosi dopuszczalna liczba (zgodna ze specyfikacją jednostki pływającej). Jednocześnie należy przestrzegać zasad dystansowania społecznego oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w marinach, na przystaniach itp.

Czy zostaną otwarte sale przy szkołach pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych?

Od 18 maja będzie można korzystać z hal i sal sportowych, również tych znajdujących się przy szkołach, przy zachowaniu limitu osób w zależności od powierzchni danego obiektu. Ostateczna decyzja o otwarciu sali sportowej przy szkole należy do podmiotu odpowiedzialnego za jego udostępnianie.

Czy jest katalog sportów, które mogą być uprawiane w halach i salach oraz na obiektach o charakterze otwartym?

Obowiązujące przepisy nie zawierają takiego katalogu.

Czy w moim mieście zostaną otwarte hale i sale sportowe? Pomimo zapowiedzi rządu w moim mieście 4 maja nie otwarto Orlików.

Wprowadzane regulacje dają prawo a nie narzucają obowiązku otwierania obiektów przez podmioty nimi administrujące.

Czy na jeden obiekt, w którym są 4 sale poniżej 300 m2 można wpuścić 12 osób plus trenera na każdą salę?

Limit 12 osób korzystających z danego obiektu plus 1 trener dotyczy odrębnie każdej hali/sali sportowej do 300 m2 (z wyłączeniem szatni, pomieszczeń socjalnych itp.)

Czy pole powierzchni hali/sali liczone jest jak w galeriach handlowych tj. pole powierzchni całego klubu z szatniami, pomieszczeniami socjalnymi itp.?

Limity osób korzystających z danego obiektu dotyczą powierzchni służącej do uprawiania sportu tj. liczonej bez szatni czy pomieszczeń socjalnych. Należy pamiętać, że siłownie, centra i kluby + fitness nie mogą na tym etapie funkcjonować.

Czy można podzielić na sektory pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej - osobno grupa na skoczni, rzutni, bieżni po jednej i drugiej stronie oraz na płycie trawiastej? Ile osób może korzystać z takiego obiektu?

Stadion lekkoatletyczny traktuje się jako jeden obiekt sportowy, dlatego w tym samym czasie maksymalnie może przebywać na nim 14 osób + trener w przypadku osób korzystających z infrastruktury lekkoatletycznej lub odpowiednia liczba zawodników przewidziana dla pełnowymiarowych otwartych boisk, tj. 22 i 4 trenerów,przy czym dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów.

Czy w przypadku obiektu wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej oraz skatepark limity korzystających dotyczą oddzielnie boiska i skateparku?

W tym przypadku ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów oddzielnie.

Kiedy możliwe będzie przeprowadzenie imprez biegowych lub kolarskich?

Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności będą mogły być organizowane po wprowadzeniu IV etapu „odmrażania” sportu.

Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie. Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje, które w sposób dynamiczny zmieniają się każdego dnia.

Czy Orliki są otwarte dla stowarzyszeń i fundacji czy dla wszystkich chętnych?

Obiekty tego typu są ogólnodostępne. Natomiast podmiot zarządzający obiektem powinien zapewnić warunki do przestrzegania wytycznych zawartych w rozporządzeniu.

Jakie są wytyczne dla kolarstwa szosowego? Czy można trenować w grupach? Czy trzeba zasłaniać nos i usta?

Kolarstwo szosowe można uprawiać tylko indywidualnie, należy zasłonić usta i nos, zasada ta nie obowiązuje podczas jazdy w lesie.

Jak wygląda sytuacja ze street workoutem? Czy można korzystać z siłowni plenerowych i drążków?

Siłownie plenerowe w dalszym ciągu pozostają zamknięte.

Co z zajęciami grupowymi na otwartej przestrzeni np. w parku? Czy mogę zorganizować trening dla chętnych na terenach poza obiektem sportowym? Jaki jest wówczas limit osób? Czy dozwolone będą amatorskie treningi biegowe/kolarskie do 14 osób w terenie?

Zorganizowanie grupowych treningów na otwartej przestrzeni, poza obiektami wymienionymi w rozporządzeniu, nie jest możliwe.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć z gimnastyki i akrobatyki sportowej na obiektach typu „park trampolin”?
Tak, o ile odbywa się to na obiektach wskazanych w rozporządzeniu np. sala, hala.

49. Czy można otworzyć centra rozrywek oraz obiekty do paintballa?

Parki rozrywki w dalszym ciągu pozostają zamknięte. Możliwa jest działalność obiektów do paintballu w rygorach wskazanych w rozporządzeniu.

50. Czy możliwe jest udostępnianie sal konferencyjnych znajdujących się na terenie kompleksów sportowych?

Nie jest to możliwe.

51. Czy możliwe jest korzystanie z toru wrotkarskiego lub skateparku, zlokalizowanych na terenie hali sportowej?

Tak, jest to możliwe.

Odmrażanie sportu od 18 maja 2020 roku

Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych?
Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,
podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,
osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu wytycznych dotyczących udostępniania hali/sali sportowej?

Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie uprawnionym do udostępnienia danego obiektu.

Wcześniejsze wpisy

Jak uprawiać sport od 4 maja 2020 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Ile osób może przebywać na kompleksie boisk, które są od siebie oddzielone, ale wszystkie funkcjonują w ramach 1 obiektu?
Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.

Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie?
Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska.

Czy będzie można uprawiać sport na obiekcie przeznaczonym do siatkówki plażowej?
Tak, taki obiekt stanowi boisko wielofunkcyjne w rozumieniu rozporządzenia.

Jakie maseczki ochronne do uprawiania sportu? Jakie na rower i do biegania? [poradnik]

Czy możliwe jest dzielenie, pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich?
Nie ma takiej możliwości. Limit dotyczy jednego boiska, niezależnie od jego rozmiarów. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli w kolejnych etapach odrażania sportu możliwa będzie zmiana limitów.

Czy stadion posiadający boisko piłkarskie oraz bieżnię lekkoatletyczną można traktować jako 2 obiekty?
Jest to 1 obiekt, czyli jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 6 osób ćwiczących plus osoba prowadząca zajęcia.

Czy możliwe będzie korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu?
Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone. Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które są częścią obiektu sportowego wymienionego w rozporządzeniu (np. stadionu) pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.

Jak uprawiać sport od 4 maja 2020 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy można udostępnić obiekty otwarte, które są bez dozoru?
Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie tenisowym, czy można grać w debla?
Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.

Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt, którego dotyczy limit przebywających tam osób?
Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt.

Czy można prowadzić treningi na halach piłkarskich, w których ściany zostaną otwarte?
Obecne przepisy umożliwiają korzystanie z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Hala z częściowo otwartymi ścianami się do niej nie zalicza.

Od kiedy będzie można korzystać z pływalni?
W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. W kolejnych etapach rozważane jest umożliwienie korzystania między innymi z pływalni. Terminy realizacji poszczególnych etapów są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?
Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej (procedowana zmiana nic nie zmienia w tym zakresie). Jeżeli prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.

Czy możliwe jest powiększenie liczby osób w grupie w przypadku gier zespołowych do 8?
W rozporządzeniu limit osób korzystających z otwartych obiektów sportowych określono na 6 plus osoba prowadząca zajęcia. Sukcesywnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe będzie znoszenie limitów w tym zakresie.

Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?
Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?
Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.

Jak uprawiać sport od 4 maja 2020 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy można korzystać ze ścianki wspinaczkowej stojącej na otwartej przestrzeni?
Tak, jeśli znajduje się ona na terenie wyodrębnionego, otwartego obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu lub boiska. Nie dotyczy to takich obiektów takich jak parki linowe.

Czy możliwa jest organizacja zajęć w sportach wodnych (żeglarskich, kajakarskich, wioślarskich)?
Tak, przy zachowaniu zasady, że z jednej łódki czy kajaka będą korzystać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby (wyjątek dla osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie np. rodzice z dziećmi wtedy limit 2 osób nie obowiązuje).

Czy istnieje limit jednostek pływających przebywających jednocześnie na obiekcie wodnym podczas prowadzenia zajęć sportowych?
Nie ma limitu liczebności jednostek pływających na danym obiekcie wodnym. Ograniczenie w tym zakresie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właściciel/administrator obiektu wodnego. Należy przy tym pamiętać o stosowaniu się o do obowiązujących zasad sanitarnych po zejściu na ląd.

Kiedy siłownie, kluby fitness, kręgielnie, sale taneczne zostaną otwarte? Etapy otwierania

Czy możliwa jest organizacja spływów kajakowych?
Przepisy nie określają formy organizacyjnej prowadzonych aktywności. Odnoszą się natomiast do liczebności osób mogących korzystać z jednego kajaka. Ostateczna decyzja dotycząca organizowanych aktywności należy do organizatora i musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?
Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

Jak uprawiać sport od 4 maja 2020 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?
Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.

Czy możliwe jest organizowanie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych?
W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Plan zakłada umożliwienie organizacji imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności w IV etapie „odmrażania” sportu.

W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on obowiązek gromadzenia danych osobowych?
Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.

Czy możliwe jest przeprowadzenie zawodów wędkarskich?
Nie jest możliwe. Działalność sportowa w rozumieniu PKD 93 PKD możliwa jest tylko na otwieranych obiektach sportowych i w formie lig – na zasadach wymienionych w rozporządzeniu. Na obecnym etapie możliwość organizacji współzawodnictwa sportowego dotyczy jedynie ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej piłce nożnej oraz ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym (bez udziału publiczności).

Czy możliwe jest prowadzenie działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego?
Tak, jest możliwe.

Ograniczenia i zasady uprawiania sportu od 4 maja 2020

Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że:

 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

Sport. Ograniczenia i zasady uprawiania sportu od 4 maja 2020
Źródło: www.gov.pl - Licencja Creative Commons 3.0 Polska

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Marcin Nowak żużlowiec Texom Stali Rzeszów - 10. Sportowiec 2023 Roku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Odmrażanie sportu od 6 czerwca. Jak można trenować w siłowniach, klubach fitness, otwieranie basenów 1.06 - Gazeta Krakowska

Wróć na krakow.naszemiasto.pl Nasze Miasto