Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Materiał informacyjny - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
Kasztel w Szymbarku
Kasztel w Szymbarku Barbara Zasowska
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – instytucja kultury Województwa Małopolskiego funkcjonuje od 2008 r. i składa się z czterech oddziałów: Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów" w Gorlicach, Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku” oraz Zagrody Maziarskiej w Łosiu wraz z Cerkwią w Bartnem.

Zapraszamy do oddziałów Muzeum zlokalizowanych na terenie powiatu gorlickiego, w miejscowościach Gorlice, Łosie, Szymbark, Bartne, położonych w górach Beskidu Niskiego, części Karpat nazywanych Beskidem Gorlickim.

Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach – główna siedziba Muzeum stworzona w zabytkowym Dworze Karwacjanów w Gorlicach - siedzibie założycieli i właścicieli Gorlic, odbudowanej w roku 1992. Obecnie spełnia nie tylko funkcje administracyjne, ale również realizuje działalność Muzeum jako galeria sztuki. Placówka prowadzi promocję sztuki współczesnej upowszechniając jej historię i najnowsze trendy. W dwóch salach wystawowych dworu, w cyklach miesięcznych prezentowane jest malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek zarówno artystów o uznanym dorobku twórczym jak i artystów debiutujących, rozpoczynających działalność artystyczną. W placówce regularnie odbywają się wernisaże, koncerty muzyki kameralnej, konferencje naukowe, spotkania autorskie, spektakle teatralne i plenery.

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku – oddział Muzeum w dawnej siedzibie rodu Gładyszów - bardzo cennym zabytku architektury renesansu w Polsce, określanym przez znawców jako czołowy przykład kasztelu polskiego. Budowę rozpoczęto w pierwszej połowie XVI wieku, a zakończono w latach 1585 – 1590. Po zakończonym w 2010 roku generalnym remoncie roku, obiekt wraz z przylegającą do niego oficyną dworską z końca XVIII wieku został udostępniony zwiedzającym. W ramach Ośrodka eksponowane i promowane są walory turystyczno–kulturowe Małopolski, kultura najbliższych sąsiadów min. Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier. Kasztel jest miejscem prezentacji wielokulturowych tradycji „Ziemi Gorlickiej”, którą do zakończenia II wojny światowej zamieszkiwały społeczności polska, żydowska i łemkowska.

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku - powstał w latach 80-tych XX wieku. Na powierzchni ok. 2 hektarów zlokalizowane są obiekty reprezentujące typową dla Pogórza Gorlickiego architekturę wiejską oraz kulturę ludową regionu. Oddział prezentuje kilkanaście obiektów drewnianej architektury ludowej Ziemi Gorlickiej wraz z pełnym ich wyposażeniem (kilka tysięcy eksponatów). W oddziale dostępny jest edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim oraz pawilon wystawienniczy z wystawą „Pogórzanie i Sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji”. Obiekty dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na zewnątrz w formie ekspozycji plenerowych połączonych z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do tradycji regionalnych. Park edukacyjny to miejsce gdzie nie tylko można podziwiać, zobaczyć zrekonstruowane obiekty, wiele z nich można poznać poprzez dotyk, słuch, zapach. Park został zaprojektowany w celu edukacji, rekreacji oraz integracji sensorycznej. Projektowane elementy nawiązując do tradycyjnych obiektów ludowych mają za zadanie pomóc i umożliwić wspomaganie terapii integracji sensorycznej poprzez „naukową zabawę”. Park udostępniony jest dla osób w rożnym wieku, osób odwiedzających indywidualnie i grupowo oraz rodzin, a także osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

Zagroda Maziarska w Łosiu z cerkwią w Bartnem – prezentuje historię wsi Łosie, której mieszkańcy tradycyjnie zajmowali się maziarstwem – wędrownym handlem mazią i smarami. Oddział składa się z czterech obiektów: chyży mieszkalnej, stodoły i spichlerza (obiekty „in-situ”) oraz chałupy translokowanej z miejscowości Bartne. Ekspozycja utworzona w starej zagrodzie łemkowskiej pokazuje przekrój maziarstwa od produkcji dziegciu, historii przemysłu naftowego w Powiecie Gorlickim, historii i tradycji wsi łemkowskiej z doliny Ropy, rzemiosła pokrewne łemkowskie (kamieniarstwo, łyżkarstwo), wystrój chyży łemkowskiej, ubiór, narzędzia, sprzęt, aż po zrekonstruowany wóz maziarski, który jest jedną z atrakcji ekspozycji.  W Zagrodzie Maziarskiej odbywają się prezentacje dawnych rzemiosł, warsztaty rękodzielnicze oraz cykliczne i okazyjne imprezy folklorystyczne.

Cerkiew greckokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem - dawna cerkiew greckokatolicka prezentuje północno-zachodni typ łemkowskiego budownictwa sakralnego. Drewnianą świątynię pokrytą gontem, zbudowano w 1842 roku. Cerkiew jest trójdzielna, składa się z prostokątnie zamkniętego prezbiterium, kwadratowej nawy i babińca. Dachy nad nawą i prezbiterium są namiotowe, łamane, ze zwieńczeniami w formie pozornych wieżyczek z latarniami. Nad częścią babińca dach jest dwuspadowy. W nawie cerkwi znajduje się rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797 roku.

Informacje dla zwiedzających:

GALERIA SZTUKI DWÓR KARWACJANÓW W GORLICACH
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
galeria@gorlice.art.pl; tel. 18 35 35 618, fax. 18 35 35 601
ZWIEDZANIE: poniedziałek: piątek 8:00 - 17:00; sobota: 11:00 - 17:00; niedziela: 11:00 - 15:00
Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.
BILET WSTĘPU: normalny – 2,00 zł; ulgowy – 1,00 zł, bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 1,00 zł
DZIEŃ WSTĘPU WOLNEGO - niedziela

OŚRODEK KONFERENCYJNO - WYSTAWIENNICZY KASZTEL W SZYMBARKU
38-311 Szymbark bn., kasztel.szymbark@gmail.com I tel. fax 18 351 31 14
ZWIEDZANIE: Sezon letni : maj – wrzesień: poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00, soboty i niedziele: 10:00 - 18:00
Sezon zimowy: październik - kwiecień: poniedziałek - niedziela od 9:00 - 16:00
BILETY WSTĘPU: normalny  – 5,00 zł, ulgowy – 4,00 zł (dla grup od 25 do 50 osób),
opłata przewodnicka – 25,00 zł, bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 2,50 zł
Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

SKANSEN WSI POGÓRZAŃSKIEJ IM. PROF. ROMANA REINFUSSA W SZYMBARKU
38-311 Szymbark bn., skansen.szymbark@gmail.com
tel. fax 18 351 10 18
ZWIEDZANIE:
Sezon letni: maj – wrzesień: poniedziałek- piątek: 9:00 - 17:00; soboty i niedziele: 10:00 - 18:00
Sezon zimowy: październik – kwiecień: codziennie: 9:00 - 15:00
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU: poniedziałek
BILET WSTĘPU: normalny/spacerowy - 8,00 zł, ulgowy - 5,00 zł, opłata przewodnicka – 25,00 zł; bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 4,00 zł
Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem

ZAGRODA MAZIARSKA W ŁOSIU
38-312 Ropa, Łosie 34; tel. 18 35 34 363; zagroda.maziarska@gmail.com
ZWIEDZANIE: sezon letni - kwiecień – październik: poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00; sobota - niedziela: 9.00-15.00
sezon zimowy - listopad – marzec: poniedziałek - piątek 8:30 - 16:30; sobota 9:00 - 15:00; niedziela nieczynne
BILETY WSTĘPU: bilet normalny - 4,00 zł, bilet ulgowy - 2,00 zł; bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 2,00 zł
DZIEŃ WSTĘPU WOLNEGO - czwartek (zwiedzanie bez przewodnika); możliwość zwiedzania z przewodnikiem - 15,00 zł
Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem

CERKIEW GRECKOKATOLICKA W BARTNEM P.W. ŚW. KOSMY I DAMIANA
38-307 Sękowa, Bartne, tel. 18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)
ZWIEDZANIE:
poniedziałek-czwartek: 9:00 – 17:00; sobota: 9:00 – 18:00; niedziela: 14:00 – 18:00
DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU: czwartek
BILET WSTĘPU: normalny: 5,00 zł; ulgowy: 2,00 zł; bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 2,00 zł
Cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie