LIDER MAŁOPOLSKI 2022 10 najlepszych przedsięwzięć roku w Małopolsce

Artykuł sponsorowany Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierz Barczyk przewodniczący SGiPM, prof. Andrzej Białas b. Prezes PAU
Kazimierz Barczyk przewodniczący SGiPM, prof. Andrzej Białas b. Prezes PAU

Kapituła Konkursu „Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce – LIDER MAŁOPOLSKI”, w skład której wchodzi 27 samorządowców – członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – od 23 lat co roku wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

Kazimierz Barczyk – przewodniczący SGiPM i pomysłodawca Konkursu – podkreśla, że Konkurs LIDER MAŁOPOLSKI jest znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania „lokomotyw Małopolski”: najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji wpływających na dynamiczny rozwój.

W tym roku Kapituła postanowiła w sposób szczególny wyróżnić Tytułem Specjalnym LIDER MAŁOPOLSKI Polską Akademię Umiejętności w 150. rocznicę jej powołania. Powołana w Krakowie w r. 1872 PAU po przekształceniu założonego w 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego łączyła polskie środowiska naukowe z 3 zaborów. Obecnie jest najstarszą polską korporacją naukową o międzynarodowej sławie i prestiżu skupiającą kilkusetosobową elitę polskich i zagranicznych naukowców.
PAU, reaktywowana w 1989 roku po 35 latach zawieszenia działalności (narzuconego przez władze PRL) bez wątpienia jest „perłą w koronie polskiej nauki”, prowadzi szeroką działalność naukową, organizuje i wspiera badania naukowe.

Warto podkreślić, że zarówno poprzedni Prezes PAU prof. Andrzej Białas, jak i obecny prof. Jan Ostrowski zostali uhonorowani przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Tytułem MAŁOPOLANIN ROKU.

Tradycyjnie Kapituła przyznała także 10 równorzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI następującym przedsięwzięciom.

  1. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa – projekt „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" – w 6000 domach instalacje fotowoltaiczne z ok. 50% dofinasowaniem, w 31 małopolskich gminach, wartość projektu to 110 mln zł.
  2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - TUNEL NA ZAKOPIANCE w ciągu drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój – najdłuższy 2-kilometrowy tunel w ciągu drogi S7 Lubień - Rabka-Zdrój, koszt budowy 2,5 mld zł,
  3. Gmina Dobczyce - ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO ORAZ ZAMKU DOBCZYCKIEGO (III etap 2018-2022) - projekt za 15 mln zł
  4. Samorząd Województwa Małopolskiego – Małopolska Tarcza Humanitarna - 100 mln zł na wsparcie Ukrainy oraz zadań związanych z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy, 100 generatorów prądu dla Obwodu Lwowskiego
  5. Samorząd Miasta Krakowa – TRASA ŁAGIEWNICKA – kluczowa inwestycja dla komunikacji tramwajowej i drogowej południowych dzielnic Krakowa, w rejonie sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II i Kampusu Uj na Ruczaju dla 20 tys. studentów, koszt 840 mln zł
  6. Powiat Nowosądecki – BUDOWA HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – w ramach budowy Powiatowego Centrum Sportu za 20 mln zł
  7. Krakowskie Festiwale o randze europejskiej: MATERIA PRIMA oraz OPERA RARA. Festiwal MATERIA PRIMA to Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy; Festiwal OPERA RARA Kraków to jedyny w Polsce festiwal operowy realizujący międzynarodowe inscenizacje oper różnych epok.
  8. DIAGNOSTYKA – największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych - ponad 180 laboratoriów i około 1100 punktów pobrań. Rocznie wykonuje ponad 120 mln badań dla około 20 mln pacjentów.
  9. Fundacja PROMYK – ZIELONY DOMEK w Krakowie – założone i prowadzone przez Maję Zagajewską, jedyna w Polsce placówka wykorzystująca francuski wzorzec. We Francji działa ponad 1200 takich placówek wspierających szczególnie psychologicznie młodych rodziców i dzieci do lat 3.
  10. Samorząd Miasta Tarnowa – remont i modernizacja kamienicy Rynek 4 dla TARNOWSKIEGO PARKU DOŚWIADCZEŃ – PASAŻ ODKRYĆ - placówka realizuje nowatorsko stałe zajęcia tematyczne, interaktywne zwiedzanie, ale także imprezy popularyzujące naukę. Koszt projektu 10 mln zł.

Kazimierz Barczyk Przewodniczący Kapituły SGiPM uzgodnił z Prezesem PAU, że uroczystość wręczenia Tytułów odbędzie się w prestiżowej Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul Sławkowskiej 17.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisami przedsięwzięć i uzasadnieniami przyznania Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI także na stronie SGiPM www.sgpm.krakow.pl.

Uchwała nr 1
Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyboru Laureatów Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI - NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE W MAŁOPOLSCE W 2022 ROKU.

Kapituła Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI złożona z Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski postanawia przyznać Tytuł Specjalny LIDER MAŁOPOLSKI 2022 r. oraz 10 równorzędnych Tytułów następującym przedsięwzięciom:

LIDER MAŁOPOLSKI
NAJLEPSZE PRZESIĘWZIĘCIA W MAŁOPOLSCE W 2022 ROKU

Tytuł Specjalny
POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – 150 ROCZNICA POWOŁANIA PAU

Polska Akademia Umiejętności, powołana w r. 1872 (po przekształceniu założonego w 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego) jest najstarszą polską korporacją naukową o międzynarodowej sławie i prestiżu skupiającą elitę polskich i zagranicznych naukowców.

Od swego powołania była czynnikiem integrującym polskie środowisko akademickie, w imię rozwoju i upowszechniania nauki. Już w czasach zaborów, przełamując ówczesne bariery, działała w skali ogólnopolskiej (ponad granicami zaborów), sięgając jednocześnie do największych skupisk polskiej diaspory.

Wyrazem promieniowania Akademii poza granice zaborów było przekazanie jej na własność w 1893 r. zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, największej kolekcji poloników zgromadzonych przez Wielką Emigrację (nadal w PAU), także utworzenie jej stacji naukowej w Paryżu i wcześniej powołanie do życia stacji naukowej w Rzymie (w PRL przejętych przez PAN).

Polska Akademia Umiejętności to ważny partner wspierany przez samorząd terytorialny, czego potwierdzeniem jest m.in. współfinansowanie przez Samorząd Małopolskiego oraz Krakowa restytuowanej ponad stuletniej Nagrody Jerzmanowskich, nazywanej potocznie „polskim Noblem” oraz utworzonej wspólnie z PAU w 1873 r. Nagrody Naukowej imienia Mikołaja Kopernika, restytuowanej przez Radę Miasta Krakowa w 1993.

PAU, reaktywowana w 1989 roku po 35 latach zawieszenia działalności (narzuconego przez władze PRL), prowadzi szeroką działalność w trzech podstawowych kierunkach: organizuje i wspiera badania naukowe; integruje środowiska naukowe i przekazuje społeczeństwu wyniki tych badań oraz propaguje związane z nimi postawy. W roku 2022 minęło 150 lat od przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności, dzisiaj noszącą nazwę Polska Akademia Umiejętności, która bez wątpienia jest „perłą w koronie polskiej nauki”.

LIDER MAŁOPOLSKI 2022

1. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa – projekt „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" – 6000 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie 31 małopolskich gmin.
Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie na terenie gmin efektywności energetycznej i zwiększenie redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych oraz niebezpiecznych substancji. Następuję to przez wprowadzenie systemów energii odnawialnej, montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Wkład własny beneficjentów wynosi ok. 50%, a szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych, dzięki realizacji projektu, to 7.670,7 tony równoważnika CO²/rok. Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 zł,

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - TUNEL NA ZAKOPIANCE w ciągu drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój
Dwukomorowy tunel wydrążony w masywie góry Luboń Mały ma długość 2,06 km. Każda z naw posiada dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy oraz dodatkowo pas awaryjny o szerokości 3 m. Wysokość tunelu to 4,7 m.
Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Wykorzystywany przez wszystkich jadących w góry i na południe Europy fragment drogi ekspresowej o długości 15,8 km w dużej mierze przebiega na wiaduktach i estakadach, a na odcinku o długości 2 km pod ziemią. Największa estakada ma kilometr długości i wznosi się w najwyższym punkcie 50
m nad terenem (zlokalizowana jest na odcinku Skomielna Biała - Rabka-Zdrój). Tunel stanowi 12,3 proc. całej trasy.
Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Łączny koszt całej inwestycji wynosi 2 mld 547 mln 602 tys. zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1 mld 299 mln 635,5 tys. zł. Sama budowa odcinka tunelowego kosztowała ponad 968,8 mln zł. Wykonawcą tunelu była firma Webuild, która przejęła Astaldi.

3. Gmina Dobczyce - ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO w Dobczycach (III etap 2018-2022) - Modernizacja Zamku Dobczyckiego
W ramach projektu zostały wykonane przełomowe dla Dobczyc inwestycje, m.in. rozbudowano infrastrukturę parku miejskiego w Dobczycach, zmodernizowano ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Raby, rozbudowano i zmodernizowano korty tenisowe oraz
zwiększono atrakcyjność turystyczną Wzgórza Staromiejskiego. Projekt ma na celu zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego będącego dla Krakowa głównym ujęciem wody pitnej na Rabie (utworzona w 1986 r. zapora ma 30 m wysokości i 617 m długości, a Zbiornik ma powierzchnię ok. 10,7 km²).
W ramach zadania powstało 160 miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie rynku oraz wzgórza zamkowego i korony zapory. Budowa kładki pieszo-rowerowej pozwoliła na połączenie urwistego wzgórza z trasą turystyczną prowadzącą koroną zapory. Kładka nie tylko ułatwia komunikację i łączy dwie największe atrakcje Dobczyc, ale jest także ciekawym
obiektem architektonicznym, który doskonale wpisuje się w otaczający go krajobraz. Dzięki realizacji trzeciego zadania powstała niezwykła, widokowa trasa spacerowa prowadząca wzdłuż odtworzonych murów miejskich
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 15 mln złotych, czego 9 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

4. Samorząd Województwa Małopolskiego – Małopolska Tarcza Humanitarna
Samorząd województwa w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej (MTH) przeznaczył ok. 100 mln zł na wsparcie Ukrainy oraz zadań związanych z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Działania pomocowe są podzielone na pakiety odpowiadające najpilniejszym potrzebom uchodźców i samorządów. Są to m.in.: pakiet organizacji pozarządowych, wolontariatu i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, pakiet rynku pracy, pakiet edukacji, pakiet transportu, pakiet społeczny.
Doraźna, bezpośrednia i szybka pomoc w ramach MTH została też skierowana do Obwodu Lwowskiego – partnerskiego regionu Małopolski. Pomoc w wysokości 3 mln zł została przekazana w formie finansowej oraz m.in. poprzez ponad 100 generatorów prądu dla Obwodu Lwowskiego.

5. Samorząd Miasta Krakowa – TRASA ŁAGIEWNICKA
Powstanie Trasy Łagiewnickiej jest flagowym przykładem efektywnej współpracy instytucji samorządu oraz europejskich i krajowych instytucji finansowych – montażu finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środków Funduszu Spójności UE.
Trasa Łagiewnicka to inwestycja kluczowa dla komunikacji tramwajowej i drogowej południowych dzielnic Krakowa. Powstałe w jej ramach torowisko tramwajowe prowadzi od pętli tramwajowej Kurdwanów, która w ramach zadania została przebudowana, dalej wzdłuż rzeki Wilgi między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II, aby włączyć się w także zmodernizowaną trasę łączącą Łagiewniki z Borkiem Fałęckim. Dzięki nowej trasie tramwajowej znacząco skraca się podróż komunikacją miejską, zwłaszcza dla podróżujących w rejon Kampusu UJ na Ruczaju, gdzie studiuje ponad 20 tys. studentów.
Zrealizowana w niespełna 4 lata. W tym czasie zrealizowano odcinek drogowy o długości 3,5 km, z czego ok. 2 km w tunelach i 1,7 km trasy tramwajowej oraz 5 węzłów drogowych, 5 km infrastruktury rowerowej, a także rozległe tereny rekreacyjne.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 840 milionów złotych.

6. Powiat Nowosądecki – BUDOWA HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ przy Zespole Szkół w Marcinkowicach
Hala ze strzelnicą wchodzi w skład Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. W ramach inwestycji wybudowano halę sportową o powierzchni użytkowej 1 820,70 m2 i kubaturze 16 354 m3. Obiekt został zaprojektowany z dwóch
nachodzących na siebie brył – większa przeznaczona na halę sportową z widownią na ok. 200 osób i mniejsza stanowiąca jednokondygnacyjne zaplecze, w którym są szatnie, umywalnie, gabinet nauczycieli oraz pomieszczenia magazynowe. Dodatkowo zaplanowano strefę strzelnicy, na którą składa się: hala strzelań, sterownia, magazyn broni oraz punkt
rozładowania i czyszczenia broni.
Obok hali powstanie Powiatowe Centrum Sportu - kompleks sportowy na świeżym powietrzu, na który składa się boisko do gier zespołowych z trybunami, korty tenisowe, odkryty basen, a także bieżnia, skocznia do skoku w dal i wzwyż oraz rzutnia (pchnięcie kulą, rzut młotem i dyskiem).
Koszt inwestycji wraz z kompleksem sportowym to ok. 20 milionów zł. Na budowę hali Starostwo Powiatowe pozyskało dofinansowanie w wysokości 10,8 miliona złotych, a na Powiatowe Centrum Sportu 4,3 miliona zł

7. Krakowskie Festiwale o randze europejskiej: MATERIA PRIMA I OPERA RARA Festiwal MATERIA PRIMA to Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy, zainicjowany przez Adolfa Weltschka w 2010 roku i od tej pory organizowany co dwa lata przez w Krakowie przez Teatr Groteska. Prezentuje odkrywcze i zaskakujące spektakle, w których działania teatralne łączą się z nowym cyrkiem, tańcem, multimediami oraz technikami teatru lalek, masek i cieni, gdzie wyobraźnia nie ma granic, a działania aktorów przeczą często prawom fizyki.
Rada Programowa Festiwalu zaprasza do udziału wybrane spektakle, które są nie tylko atrakcyjne, ale także niepowtarzalne, odkrywcze i perfekcyjnie wykonane. Materia Prima to wydarzenie adresowane głównie do widzów dorosłych, które często gości pierwsze wykonania największych dzieł światowego teatru w Polsce.
Festiwal OPERA RARA Kraków to jedyny w Polsce festiwal operowy realizujący oryginalne premiery tytułów ze wszystkich okresów historii opery — od jej początków po współczesność. Powstał jako wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz Samorządów Krakowa i Województwa Małopolskiego. Od 2009 do 2016 roku prezentowano na nim –
najczęściej w wersji koncertowej – opery barokowe. Od roku 2017 – w nowej formule i pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa (dyrektora Capelli Cracoviensis) – program festiwalu obejmuje międzynarodowe inscenizacje oper różnych epok oraz recitale pieśniowe. W roku 2022 Capella Cracoviensis została głównym organizatorem wydarzenia

8. DIAGNOSTYKA – największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych
DIAGNOSTYKA powstała w Krakowie w 1998 roku. W ciągu kilkunastu lat stała się ogólnopolskim liderem w branży, także pod względem jakości oraz wdrażanych rozwiązań technologicznych, informatycznych i zarządczych.
W 2022 r. Diagnostyka otworzyła w Warszawie nowe laboratorium centralne - najnowocześniejsze laboratorium medyczne w Europie Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie największe i najbardziej zaawansowane technologicznie laboratorium medyczne w Polsce. Koszt inwestycji wyniósł 75 mln zł.
Aktualnie prowadzi sieć ponad 180 laboratoriów i około 1100 punktów pobrań na terenie całego kraju. Rocznie wykonuje ponad 120 mln badań dla około 20 mln pacjentów. Grupa Diagnostyka zatrudnia obecnie ponad 8000 pracowników, w tym największą w Polsce liczbę diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacjami.
Sprzedaż firmy w 2021 r. to 1 597,1 mln zł, a zysk netto – 492,3 mln zł.
Pandemia COVID-19 była wielkim impulsem do radykalnego rozwoju sieci laboratoriów medycznych likwidując ich dotychczasowy, dotkliwy deficyt w Polsce.

9. Fundacja PROMYK – ZIELONY DOMEK w Krakowie
Fundacja Promyk została założona 20 maja 2013 roku i do dziś jest kierowana z wielką pasją przez prezes Maję Zagajewską. Podstawowym celem Fundacji jest jak najszersze uświadamianie społeczeństwu, że pierwsze trzy lata życia dziecka, pierwsze relacje z otoczeniem wywierają wielki wpływ na formowanie się psychiki dziecka, a co za tym idzie, na całe jego życie. Młodzi, niedoświadczeni rodzice często mają wrażenie, że brak im kompetencji rodzicielskich, szczególnie wtedy, gdy są osamotnieni z noworodkiem, bez wsparcia ze strony przyjaciół albo innych członków rodziny.
Stworzony przez Maję Zagajewską jedyny w Polsce ZIELONY DOMEK przy ulicy św. Marka to realizacja paryskiej idei dr Françoise Dolto, która w 1979 roku otworzyła w Paryżu La Maison Verte, czyli Zielony Dom. Była to nowatorska placówka dla rodziców i dzieci liczących mniej niż trzy lata. We Francji tego typu placówek funkcjonuje już ponad 1200. We współpracy
z samorządami takie placówki powinniśmy stworzyć najpierw we wszystkich miastach wojewódzkich, a następnie co najmniej we wszystkich miastach powiatowych w Polsce.
Jak mówi Maja Zagajewska: „Wspólnie z rodzicami i dziećmi tworzymy w Zielonym Domku bezpieczną przestrzeń psychiczną. Prewencja zaburzeń psychicznych, to zapobieganie złym zjawiskom i zagrożeniom, usuwanie ich przyczyn. To właśnie próbujemy osiągnąć w Zielony Domku.”

10. Samorząd Miasta Tarnowa – remont i modernizacja kamienicy Rynek 4 dla TARNOWSKIEGO PARKU DOŚWIADCZEŃ – PASAŻ ODKRYĆ
Kamienica przy Rynku 4 została wyposażona w nowe instalacje i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkową atrakcją wnętrz są odkryte podczas remontu zabytkowe polichromie z XVIII i XIX wieku, które zostały poddane konserwacji i wyeksponowaniu. Ozdabiają one sufity i ściany każdej sali na pierwszym piętrze dawnego pałacu biskupiego.
Usytuowany w samym centrum starego miasta Pasaż Odkryć, który rozpoczął działalność we wrześniu 2022 r., jest dużą atrakcją dla mieszkańców Tarnowa i turystów. Nowa placówka proponuje stałe zajęcia tematyczne, interaktywne zwiedzanie, ale także imprezy popularyzujące naukę. Odrębne zajęcia i programy prowadzone są dla dorosłych i całych rodzin. Ważne w Pasażu Odkryć jest historyczne tło - i to dosłownie, gdyż w pięknie odrestaurowane wnętrza z zabytkowymi freskami z XVIII i XIX wieku, wkomponowane zostały urządzenia do samodzielnego poszukiwania i odkrywania praw rządzących wszechświatem, chemią, biologią, mechaniką, fizyką, zasadami projektowania i zagadnień z wielu innych dziedzin. Wszystkie przestrzenie połączone są wygodnymi klatkami schodowymi, korytarzami z interaktywnymi prezentacjami oraz windą.
Całkowity koszt remontu i modernizacji kamienicy wyniósł 9 mln 542 tys. zł, w tym roboty konserwatorskie przy polichromiach kosztowały blisko 1,5 mln zł. Koszt wyposażenia Pasażu Odkryć to ok. 5 mln zł. Realizacja zadania prowadzona była m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolsk

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na krakow.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie