Kraków. Nie będzie likwidacji szkół [LISTA, SZCZEGÓŁY]

Piotr Ogórek
28.11.2016 krakow 
ulica skosna szkola podstawowa front murator budynek
fot.anna kaczmarz / dziennik polski / polska press
28.11.2016 krakow ulica skosna szkola podstawowa front murator budynek fot.anna kaczmarz / dziennik polski / polska press Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press
Władze Krakowa przedstawiły nową siatkę szkół. Większość gimnazjów zmieni się w podstawówki. Wbrew zapowiedziom żadna szkoła nie będzie zamknięta. Uczniów czeka natomiast rejonizacja.

Od nowego roku szkolnego będzie 112 szkół podstawowych, większość gimnazjów zostanie przekształcona w podstawówki, a dwa w licea ogólnokształcące, żadna placówka nie będzie zlikwidowana - tak wygląda nowa siatka szkół w Krakowie, którą wczoraj przedstawił prezydent Jacek Majchrowski i jego zastępczyni ds. edukacji Katarzyna Król. Koszt zmian oszacowano na ok. 20 mln zł. To efekt wprowadzenia w całym kraju reformy edukacji, która zakłada likwidację gimnazjów i powrót do ośmioletnich podstawówek i czteroletnich liceów.

Kraków przed szereg

Kraków, jako jedno z pierwszych miast, przystąpił do wdrażania reformy. W październiku zaprezentowano wstępną propozycję, która zakładała likwidację 4 gimnazjów i 6 liceów. Z tym nie zgodzili się rodzice i nauczyciele. Miasto przystąpiło więc do konsultacji, których efektem jest nowa siatka szkół. Ta zostanie przedstawiona radnym w styczniu, bo to ostatecznie Rada Miasta Krakowa będzie musiała ją zatwierdzić. - Nie ma likwidacji szkół, nie ma zwolnień nauczycieli. Chcemy polepszyć warunki, żeby szkoły były na jedną zmianę, a klasy mniejsze. Sądzę, że ta reforma przyczyni się do tego, że edukacja w Krakowie będzie lepsza - zadeklarował wczoraj Jacek Majchrowski.

Nowa siatka szkół to efekt konsultacji, które trwały od końca listopada do ostatniego piątku, oraz prac specjalnego zespołu złożonego z urzędników Wydziału Edukacji, radnych, nauczycieli i rodziców. W ramach konsultacji odbyły się spotkania dla każdej z dzielnic. Niektórzy rodzice i radni narzekali, że większość konsultacji (dla 12 dzielnic) odbyła się w jednym miejscu - w I LO na placu Na Groblach. Do tego pierwsze spotkania zawsze zaczynały się o godzinie 14.

Mimo to prezydent przekonywał, że w konsultacjach aktywnie brała udział strona społeczna, w efekcie czego urzędnicy uwzględnili 90 proc. uwag, które zgłoszono.

Zmiany w siatce szkół

Ostatecznie żadna szkoła planowana wcześniej do „wygaszenia” nie zostanie zlikwidowana (w ramce szczegóły, co się z nimi stanie) . Największe zmiany dotkną oczywiście gimnazjów. Władze Krakowa wraz z małopolską kurator oświaty Barbarą Nowak zapewniły, że uczniowie bezpiecznie dokończą w nich edukację. Taki stan potrwa do 2019 roku. Do tego czasu z 20 samodzielnych gimnazjów 11 zostanie przekształconych w szkoły podstawowe, a 7 włączonych do istniejących szkół podstawowych, 1 włączone do LO i 1 przekształcone w LO (gimnazja nr 1 i 4).

Katarzyna Król zapewnia, że nauczycieli nie czekają zwolnienia, a wręcz przeciwnie. Już od przyszłego roku miasto będzie potrzebowało dodatkowych 200 etatów nauczycielskich. Ale niektórzy nauczyciele mogą i tak stracić pracę, szczególnie ci zatrudnieni na ćwierć i pół etatu.

To co może niepokoić, to nowe granice obwodów dla szkół. Mają one zapobiec ich przepełnianiu, ale z drugiej strony dzieci nie zawsze trafią do tych szkół, do których chcą ich wysłać rodzice. Choć zarówno Katarzyna Król, jak i Barbara Nowak mówią, że nie ma gorszych i lepszych szkół, to w rzeczywistości bywa różnie. Nowe granice obwodów będą ustalane od stycznia.

- Żeby nie doszło do przepełnienia szkół, możemy też ograniczać nabór do pierwszych klas - zaznacza Katarzyna Król.

Ze zmian częściowo zadowoleni są rodzice. - Mimo złej atmosfery wokół reformy jest jakąś pociechą to, że żadna szkoła nie będzie zlikwidowana - mówi Anna Kozłowska z inicjatywy „Szkoła to nie eksperyment”, która zwraca uwagę, że w 2019 r. dojdzie do kumulacji roczników. Wtedy do liceów pójdą ostatnie roczniki z gimnazjów oraz pierwsze z nowych podstawówek. - Wydaje się, że argument o kumulacji jednak przemówił do urzędników. W takiej sytuacji byłoby błędem likwidowanie liceów, nawet tych mniejszych. Szacujemy, że w Krakowie kumulacja roczników może dotyczyć ok. 5 tys. dzieci - uważa Kozłowska.

- Zmiany są tak przygotowane, aby dzieci miały blisko do szkoły, a te były w większości jednozmianowe - przekonuje Barbara Nowak.

Lista zmian

 • Odstąpienie od likwidacji / wygaszania małych liceów ogólnokształcących, również funkcjonujących obecnie w zespołach szkół (gimnazjum plus liceum ogólnokształcące) oraz odstąpienie od likwidacji szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 6), ul. Blachnickiego 1, Dzielnica II – pozostanie samodzielna szkoła podstawowa;
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5, Dzielnica III –powstanie zespół: szkoła podstawowa plus liceum ogólnokształcące;
 • XXXI Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, Dzielnica III – po likwidacji liceum (obecnie nie ma tam uczniów) i rozwiązaniu zespołu gimnazjum zostanie włączone w strukturę Technikum Mechanicznego nr 30 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4, a Zespół Szkół Mechanicznych zostanie przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Kazimierza Odnowiciela;
 • XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 5, ul. Chełmońskiego 24, Dzielnica IV – pozostanie samodzielne liceum ogólnokształcące;
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15b, Dzielnica VI – Szkoła Podstawowa nr 153 zostanie włączenie do ww. zespołu;
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, Dzielnica VII – będzie nadal funkcjonowało w Zespole, ale od 1września ze szkołą podstawową.
 • XXI Liceum Ogólnokształcące, os. Tysiąclecia 15, Dzielnica XV – w jego strukturę włączone zostanie Gimnazjum nr 1 z docelową zmianą siedziby na budynek przy ul. Bernardyńskiej 7.
 • Rezygnacja z wygaszania gimnazjów – szkoły te będą przekształcane w szkoły podstawowe lub włączane w struktury istniejących szkół
 • Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3, Dzielnica IV – przekształcenie w szkołę podstawową;
 • Gimnazjum nr 22, ul. Skwerowa 3, Dzielnica VIII – przekształcenie w szkołę podstawową;
 • Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98, Dzielnica XI – włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 162 z zapewnieniem uczniom możliwości ukończenia nauki w dotychczasowej lokalizacji,
 • Gimnazjum nr 44, os. Na Stoku 34, Dzielnica XVII – włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 129 zapewnieniem uczniom możliwości ukończenia nauki w dotychczasowej lokalizacji.
 • Utworzenie większej liczby szkół podstawowych (ośmioklasowych szkół ogólnodostępnych) niż zakładano. W pierwotnym projekcie sieci szkół była mowa o 110 szkołach podstawowych, ale po konsultacjach Miasto planuje, że będzie 112 szkół podstawowych (dodatkowo utworzone na bazie Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 22, pozostawiona Szkoła Podstawowa nr 10 w ZSO 1, natomiast Gimnazjum nr 1 planuje się włączyć do XXI Liceum Ogólnokształcącego, a nie przekształcać w szkołę podstawową). Umożliwienie uczniom ukończenia nauki w miejscu, w którym ją rozpoczynali.

Co się stanie z gimnazjami?

Nowy projekt sieci szkół zakłada, że:

 • z 20 samodzielnych gimnazjów – 11 zostanie przekształconych w szkoły podstawowe,
 • 7 włączonych do istniejących szkół podstawowych, 1 włączone do LO i 1 przekształcone w LO,
 • 12 gimnazjów w zespołach SP + G – zostanie przekształconych w szkoły podstawowe,
 • 7 gimnazjów w zespołach P + SP + G – proponuje się włączenie do szkół podstawowych, pozostaną zespoły P + SP,
 • 2 gimnazja w zespołach SP + G + LO – włączenie do szkół podstawowych, pozostaną zespoły SP + LO,
 • 10 gimnazjów w zespołach G + LO – 6 zostanie przekształconych w licea ogólnokształcące, w jednym przypadku po likwidacji LO (w którym obecnie nie ma uczniów) nastąpi rozwiązanie zespołu i włączenie w strukturę technikum w zespole szkół, w dwóch przypadkach powołanie nowej szkoły podstawowej i utworzenie zespołów: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, w jednym przypadku połączenie z istniejącą szkołą podstawową i utworzenie zespołu szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące,
 • 3 gimnazja w zespołach szkół zawodowych: 2 gimnazja (ZS nr 1), tj. gimnazjum dla dorosłych oraz gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, do likwidacji ze względu na brak naboru, 1 gimnazjum – włączenie do szkoły branżowej (ZS nr 3),
 • 16 gimnazjów specjalnych w zespołach szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych: 1 gimnazjum – przekształcenie w szkołę podstawową specjalną, 15 gimnazjów – włączenie do szkół podstawowych specjalnych.

Co się stanie ze szkołami zawodowymi?

Nowy projekt sieci szkół zakłada, że:

 • Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57, Dzielnica XI – odstąpienie od rozwiązania zespołu, proponuje się likwidację XXIX Liceum Ogólnokształcącego (od wielu lat nie ma uczniów);
 • Zespół Szkół nr 3, ul. Millana 16, Dzielnica IX – po zlikwidowaniu XXXIII Liceum Ogólnokształcącego (od wielu lat nie ma uczniów) zespół przekształci się z mocy ustawy
 • w szkołę branżową I st., prowadzącą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22 i Gimnazjum nr 80;
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, Dzielnica XIII – w zespole funkcjonują obecnie dwie szkoły zawodowe. Proponuje się zlikwidować jedną z nich – Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3, z zapewnieniem jej uczniom możliwości kontynuacji kształcenia w pozostawianej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 15;
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10, Dzielnica I – przeniesienie siedziby na ul. Kazimierza Odnowiciela 2,włączenie Gimnazjum nr 9 do Technikum Mechanicznego nr 30;
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38, Dzielnica XV – likwidacja jednej z dwóch wchodzących w skład zespołu szkół policealnych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 13 (od wielu lat nie ma słuchaczy).

W Krakowie otworzono największy Starbucks w Polsce!

Autor: Anna Kaczmarz

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie