Kraków. Nie będzie likwidacji szkół [LISTA, SZCZEGÓŁY]

Piotr Ogórek
28.11.2016 krakow 
ulica skosna szkola podstawowa front murator budynek
fot.anna kaczmarz / dziennik polski / polska press
28.11.2016 krakow ulica skosna szkola podstawowa front murator budynek fot.anna kaczmarz / dziennik polski / polska press Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press
Władze Krakowa przedstawiły nową siatkę szkół. Większość gimnazjów zmieni się w podstawówki. Wbrew zapowiedziom żadna szkoła nie będzie zamknięta. Uczniów czeka natomiast rejonizacja.

Od nowego roku szkolnego będzie 112 szkół podstawowych, większość gimnazjów zostanie przekształcona w podstawówki, a dwa w licea ogólnokształcące, żadna placówka nie będzie zlikwidowana - tak wygląda nowa siatka szkół w Krakowie, którą wczoraj przedstawił prezydent Jacek Majchrowski i jego zastępczyni ds. edukacji Katarzyna Król. Koszt zmian oszacowano na ok. 20 mln zł. To efekt wprowadzenia w całym kraju reformy edukacji, która zakłada likwidację gimnazjów i powrót do ośmioletnich podstawówek i czteroletnich liceów.

Kraków przed szereg

Kraków, jako jedno z pierwszych miast, przystąpił do wdrażania reformy. W październiku zaprezentowano wstępną propozycję, która zakładała likwidację 4 gimnazjów i 6 liceów. Z tym nie zgodzili się rodzice i nauczyciele. Miasto przystąpiło więc do konsultacji, których efektem jest nowa siatka szkół. Ta zostanie przedstawiona radnym w styczniu, bo to ostatecznie Rada Miasta Krakowa będzie musiała ją zatwierdzić. - Nie ma likwidacji szkół, nie ma zwolnień nauczycieli. Chcemy polepszyć warunki, żeby szkoły były na jedną zmianę, a klasy mniejsze. Sądzę, że ta reforma przyczyni się do tego, że edukacja w Krakowie będzie lepsza - zadeklarował wczoraj Jacek Majchrowski.

Nowa siatka szkół to efekt konsultacji, które trwały od końca listopada do ostatniego piątku, oraz prac specjalnego zespołu złożonego z urzędników Wydziału Edukacji, radnych, nauczycieli i rodziców. W ramach konsultacji odbyły się spotkania dla każdej z dzielnic. Niektórzy rodzice i radni narzekali, że większość konsultacji (dla 12 dzielnic) odbyła się w jednym miejscu - w I LO na placu Na Groblach. Do tego pierwsze spotkania zawsze zaczynały się o godzinie 14.

Mimo to prezydent przekonywał, że w konsultacjach aktywnie brała udział strona społeczna, w efekcie czego urzędnicy uwzględnili 90 proc. uwag, które zgłoszono.

Zmiany w siatce szkół

Ostatecznie żadna szkoła planowana wcześniej do „wygaszenia” nie zostanie zlikwidowana (w ramce szczegóły, co się z nimi stanie) . Największe zmiany dotkną oczywiście gimnazjów. Władze Krakowa wraz z małopolską kurator oświaty Barbarą Nowak zapewniły, że uczniowie bezpiecznie dokończą w nich edukację. Taki stan potrwa do 2019 roku. Do tego czasu z 20 samodzielnych gimnazjów 11 zostanie przekształconych w szkoły podstawowe, a 7 włączonych do istniejących szkół podstawowych, 1 włączone do LO i 1 przekształcone w LO (gimnazja nr 1 i 4).

Katarzyna Król zapewnia, że nauczycieli nie czekają zwolnienia, a wręcz przeciwnie. Już od przyszłego roku miasto będzie potrzebowało dodatkowych 200 etatów nauczycielskich. Ale niektórzy nauczyciele mogą i tak stracić pracę, szczególnie ci zatrudnieni na ćwierć i pół etatu.

To co może niepokoić, to nowe granice obwodów dla szkół. Mają one zapobiec ich przepełnianiu, ale z drugiej strony dzieci nie zawsze trafią do tych szkół, do których chcą ich wysłać rodzice. Choć zarówno Katarzyna Król, jak i Barbara Nowak mówią, że nie ma gorszych i lepszych szkół, to w rzeczywistości bywa różnie. Nowe granice obwodów będą ustalane od stycznia.

- Żeby nie doszło do przepełnienia szkół, możemy też ograniczać nabór do pierwszych klas - zaznacza Katarzyna Król.

Ze zmian częściowo zadowoleni są rodzice. - Mimo złej atmosfery wokół reformy jest jakąś pociechą to, że żadna szkoła nie będzie zlikwidowana - mówi Anna Kozłowska z inicjatywy „Szkoła to nie eksperyment”, która zwraca uwagę, że w 2019 r. dojdzie do kumulacji roczników. Wtedy do liceów pójdą ostatnie roczniki z gimnazjów oraz pierwsze z nowych podstawówek. - Wydaje się, że argument o kumulacji jednak przemówił do urzędników. W takiej sytuacji byłoby błędem likwidowanie liceów, nawet tych mniejszych. Szacujemy, że w Krakowie kumulacja roczników może dotyczyć ok. 5 tys. dzieci - uważa Kozłowska.

- Zmiany są tak przygotowane, aby dzieci miały blisko do szkoły, a te były w większości jednozmianowe - przekonuje Barbara Nowak.

Lista zmian

 • Odstąpienie od likwidacji / wygaszania małych liceów ogólnokształcących, również funkcjonujących obecnie w zespołach szkół (gimnazjum plus liceum ogólnokształcące) oraz odstąpienie od likwidacji szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 6), ul. Blachnickiego 1, Dzielnica II – pozostanie samodzielna szkoła podstawowa;
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5, Dzielnica III –powstanie zespół: szkoła podstawowa plus liceum ogólnokształcące;
 • XXXI Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, Dzielnica III – po likwidacji liceum (obecnie nie ma tam uczniów) i rozwiązaniu zespołu gimnazjum zostanie włączone w strukturę Technikum Mechanicznego nr 30 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4, a Zespół Szkół Mechanicznych zostanie przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Kazimierza Odnowiciela;
 • XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 5, ul. Chełmońskiego 24, Dzielnica IV – pozostanie samodzielne liceum ogólnokształcące;
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15b, Dzielnica VI – Szkoła Podstawowa nr 153 zostanie włączenie do ww. zespołu;
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, Dzielnica VII – będzie nadal funkcjonowało w Zespole, ale od 1września ze szkołą podstawową.
 • XXI Liceum Ogólnokształcące, os. Tysiąclecia 15, Dzielnica XV – w jego strukturę włączone zostanie Gimnazjum nr 1 z docelową zmianą siedziby na budynek przy ul. Bernardyńskiej 7.
 • Rezygnacja z wygaszania gimnazjów – szkoły te będą przekształcane w szkoły podstawowe lub włączane w struktury istniejących szkół
 • Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3, Dzielnica IV – przekształcenie w szkołę podstawową;
 • Gimnazjum nr 22, ul. Skwerowa 3, Dzielnica VIII – przekształcenie w szkołę podstawową;
 • Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98, Dzielnica XI – włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 162 z zapewnieniem uczniom możliwości ukończenia nauki w dotychczasowej lokalizacji,
 • Gimnazjum nr 44, os. Na Stoku 34, Dzielnica XVII – włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 129 zapewnieniem uczniom możliwości ukończenia nauki w dotychczasowej lokalizacji.
 • Utworzenie większej liczby szkół podstawowych (ośmioklasowych szkół ogólnodostępnych) niż zakładano. W pierwotnym projekcie sieci szkół była mowa o 110 szkołach podstawowych, ale po konsultacjach Miasto planuje, że będzie 112 szkół podstawowych (dodatkowo utworzone na bazie Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 22, pozostawiona Szkoła Podstawowa nr 10 w ZSO 1, natomiast Gimnazjum nr 1 planuje się włączyć do XXI Liceum Ogólnokształcącego, a nie przekształcać w szkołę podstawową). Umożliwienie uczniom ukończenia nauki w miejscu, w którym ją rozpoczynali.

Co się stanie z gimnazjami?

Nowy projekt sieci szkół zakłada, że:

 • z 20 samodzielnych gimnazjów – 11 zostanie przekształconych w szkoły podstawowe,
 • 7 włączonych do istniejących szkół podstawowych, 1 włączone do LO i 1 przekształcone w LO,
 • 12 gimnazjów w zespołach SP + G – zostanie przekształconych w szkoły podstawowe,
 • 7 gimnazjów w zespołach P + SP + G – proponuje się włączenie do szkół podstawowych, pozostaną zespoły P + SP,
 • 2 gimnazja w zespołach SP + G + LO – włączenie do szkół podstawowych, pozostaną zespoły SP + LO,
 • 10 gimnazjów w zespołach G + LO – 6 zostanie przekształconych w licea ogólnokształcące, w jednym przypadku po likwidacji LO (w którym obecnie nie ma uczniów) nastąpi rozwiązanie zespołu i włączenie w strukturę technikum w zespole szkół, w dwóch przypadkach powołanie nowej szkoły podstawowej i utworzenie zespołów: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, w jednym przypadku połączenie z istniejącą szkołą podstawową i utworzenie zespołu szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące,
 • 3 gimnazja w zespołach szkół zawodowych: 2 gimnazja (ZS nr 1), tj. gimnazjum dla dorosłych oraz gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, do likwidacji ze względu na brak naboru, 1 gimnazjum – włączenie do szkoły branżowej (ZS nr 3),
 • 16 gimnazjów specjalnych w zespołach szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych: 1 gimnazjum – przekształcenie w szkołę podstawową specjalną, 15 gimnazjów – włączenie do szkół podstawowych specjalnych.

Co się stanie ze szkołami zawodowymi?

Nowy projekt sieci szkół zakłada, że:

 • Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57, Dzielnica XI – odstąpienie od rozwiązania zespołu, proponuje się likwidację XXIX Liceum Ogólnokształcącego (od wielu lat nie ma uczniów);
 • Zespół Szkół nr 3, ul. Millana 16, Dzielnica IX – po zlikwidowaniu XXXIII Liceum Ogólnokształcącego (od wielu lat nie ma uczniów) zespół przekształci się z mocy ustawy
 • w szkołę branżową I st., prowadzącą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22 i Gimnazjum nr 80;
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, Dzielnica XIII – w zespole funkcjonują obecnie dwie szkoły zawodowe. Proponuje się zlikwidować jedną z nich – Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3, z zapewnieniem jej uczniom możliwości kontynuacji kształcenia w pozostawianej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 15;
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10, Dzielnica I – przeniesienie siedziby na ul. Kazimierza Odnowiciela 2,włączenie Gimnazjum nr 9 do Technikum Mechanicznego nr 30;
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38, Dzielnica XV – likwidacja jednej z dwóch wchodzących w skład zespołu szkół policealnych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 13 (od wielu lat nie ma słuchaczy).

W Krakowie otworzono największy Starbucks w Polsce!

Autor: Anna Kaczmarz

Pokaz mody uczniów szkoły Szczepanika

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na krakow.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie