Kraków. Jest klimatyczny masterplan dla Kazimierza i Grzegórzek z propozycją komunikacyjnej rewolucji. Mieszkańcy nie chcą dzielnicy knajp

Piotr Tymczak
Piotr Tymczak
Zarząd Transportu Publicznego zaprezentował tzw. masterplan dla Klimatycznego Kwartału, czyli przygotowywanej rewolucji na ulicach Kazimierza i w części Grzegórzek. Koncepcja obejmuje m.in. wprowadzenie dużych zmian i ograniczeń w ruchu samochodowym na tym obszarze.
Zarząd Transportu Publicznego zaprezentował tzw. masterplan dla Klimatycznego Kwartału, czyli przygotowywanej rewolucji na ulicach Kazimierza i w części Grzegórzek. Koncepcja obejmuje m.in. wprowadzenie dużych zmian i ograniczeń w ruchu samochodowym na tym obszarze. Masterplan Klimatyczny Kwartał/ Konrad Kozłowski
Udostępnij:
Powstał masterplan dla „Klimatycznego Kwartału”, czyli rewolucji na ulicach Kazimierza i części Grzegórzek, obejmującej także ograniczenia w ruchu samochodowym. Mieszkańcy obawiają się, że pod przykrywką zwiększania przestrzeni dla pieszych i wprowadzania zieleni, zamiast tworzenia miejsca bardziej przyjaznego do życia, powstanie dzielnica rozrywki, w której swoje biznesy będą mogli rozwijać właściciele knajp z alkoholem, hotelarze i osoby zarabiające na krótkoterminowym najmie mieszkań.

FLESZ - Miliardowe inwestycje w Polsce zagranicznych firm

- Każdy lokal na Kazimierzu jest potencjalnie kolejnym miejscem rozrywkowo-turystycznym. Zamiast szewca na ulicy Berka Joselewicza mamy teraz np. studio tatuażu... Moi sąsiedzi potrzebują ośrodka zdrowia, kina, warzywniaka, piekarni, przedszkola etc. - komentuje Alina Kamińska, krakowska aktorka mieszkająca na Kazimierzu, radna Dzielnicy I Stare Miasto.

Mieszkańcy Kazimierza zwracają uwagę, że doprowadzono do sytuacji, w której w tej historycznej dzielnicy zostali już ostatni mieszkańcy. Większość lokatorów stamtąd się wyprowadziła, bowiem nie mogła żyć w ciągłym hałasie spowodowanym działaniem kolejnych nocnych klubów, pubów, restauracji. Do tego na Kazimierzu wprowadzano ograniczenia w ruchu, likwidowano miejsca postojowe, zaczęły znikać usługi, powstawały kolejne hotele i hostele.

Teraz pod nadzorem Zarząd Transportu Publicznego realizowany jest projekt „Klimatyczny Kwartał”. Za jego przygotowanie odpowiada firma A2P2, z którą miasto podpisało umowę na kwotę 424 350 zł. - Dla osiągnięcia celu tego projektu wykorzystano koncepcję “miasta 15 minutowego”, idei takiego kształtowania przestrzeni, aby wykorzystać bliskość miejsca zamieszkania i dostępu do usług oraz zapewnić komfortowy dostęp do przystanków transportu zbiorowego, infrastruktury pieszej i rowerowej – wyjaśniają w ZTP.

- Zarząd Transportu Publicznego, który odpowiada za Klimatyczny Kwartał lepiej zająłby się poprawieniem rozwiązań komunikacyjnych, nazwami przystanków, a nie wydawał pieniądze na kolejne opracowania. Na Kazimierzu trzeba zająć się tym, by kierowcy przestrzegali już obowiązujących zasad, zadbać o istniejącą zieleń i o to, aby mieszkańcy mieli gdzie zaparkować. Likwidowanie kolejnych miejsc postojowych i wprowadzanie kolejnych utrudnień w ruchu, a także zezwalanie na otwieranie kolejnych ogródków gastronomicznych, lokali generujących hałas w nocy doprowadzi do tego, że wyprowadzą się stąd ostatni mieszkańcy - komentuje Jacek Balcewicz, radny Dzielnicy I Stare Miasto, mieszkający na Kazimierzu.

Zawrzało także w internecie. "Mamy masterplan dla ostatecznej turystyfikacji Kazimierza i stworzenia skansenu, w którym będzie miejsce tylko dla knajp i najmu krótkoterminowego" - to jeden z wielu komentarzy, jakimi mieszkańcy zareagowali na przedstawione przez urzędników propozycje. Obawiają się, że za zwiększeniem powierzchni dla pieszych i wprowadzeniem zieleni pojawią się także ogródki kawiarniane (co uwzględniono na rysunkach w masterplanie) i hałas.

Przypomnijmy, że Klimatyczny Kwartał to projekt obejmujący obszar ograniczony ulicami Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego i Wisłą. Jednym z etapów przedsięwzięcia było opracowanie masterplanu. Na jego podstawie mają powstać dalsze, szczegółowe projekty dla wybranych przestrzeni.

- Dla osiągnięcia celu tego projektu wykorzystano koncepcję “miasta 15 minutowego”, idei takiego kształtowania przestrzeni, aby wykorzystać bliskość miejsca zamieszkania i dostępu do usług oraz zapewnić komfortowy dostęp do przystanków transportu zbiorowego, infrastruktury pieszej i rowerowej. Wybrane dzielnice, Kazimierz i Grzegórzki, zostały poddane ocenie wyposażenia w usługi, obsługi komunikacją miejską oraz możliwości dostępu do nich. Na podstawie tej analizy wskazano rekomendacje dalszych działań, m.in. mających poprawić warunki ruchu pieszego - informują w ZTP.

Kraków. Jest klimatyczny masterplan dla Kazimierza i Grzegórzek z propozycją komunikacyjnej rewolucji. Mieszkańcy nie chcą dzielnicy knajp
Masterplan Klimatyczny Kwartał

W przypadku rozwiązań komunikacyjnych w masterplanie zaznaczono, że zasadne byłyby dalsze zmiany w organizacji ruchu ograniczające tranzyt, m.in. wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ulicach: Grzegórzeckiej (pomiędzy ul. Wielopole i ul. Metalowców) i odcięcie jej od al. Daszyńskiego, na fragmencie Miodowej (pomiędzy Halicką i Siedleckiego), Starowiślnej (w ramach jej przebudowy), Halickiej, św. Wawrzyńca i Podgórskiej oraz odwrócenie kierunku ruchu na ul. Przemyskiej, Rzeszowskiej i Siedleckiego. Po wybudowaniu tzw. ul. Nowej Halickiej (pomiędzy ul. Wrzesińską i Dietla), proponowane jest natomiast wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wrzesińskiej.

W planie jest też utworzenie przy Hali Targowej placu Grzegórzeckiego. - Obszary tylko dla ruchu pieszego są świetnym pomysłem urbanistycznym, ale idea "placu Grzegórzeckiego" spotkała się z rozpaczliwym protestem okolicznych mieszkańców – zwraca uwagę Alina Kamińska. - Zamknięcie ul. Grzegórzeckiej dla przejazdu w stronę ronda Grzegórzeckiego spowoduje oczywiste wepchnięcie samochodów w ul. Starowiślną i Brzozową. Czy na to też jest plan? – dodaje.

Plan jest taki, by ul. Starowiślna była jednokierunkowa. Mieszkańcy obawiają się, że zmiany spowodują zakorkowanie tej części miasta.

Kraków. Jest klimatyczny masterplan dla Kazimierza i Grzegórzek z propozycją komunikacyjnej rewolucji. Mieszkańcy nie chcą dzielnicy knajp
Masterplan Klimatyczny Kwartał

- Myśląc o ruchu jednokierunkowym najpierw trzeba byłoby udrożnić zaślepione ulice, by dzielnica się nie korkowała - zwraca uwagę radny Jacek Balcewicz. - W rejonie placu Nowego wprowadzono Strefę Ograniczonego Ruchu, tyle tylko, że nie jest kontrolowana. Może należałoby od tego zacząć, by ta strefa odpowiednio funkcjonowała - dodaje.

W masterplanie zawarto też propozycję rozszerzenia czasu funkcjonowania strefy płatnego parkowania na obszarze Kazimierza i Grzegórzek w godz. 8-21 (obecnie 10-20) oraz wprowadzenie jej również w niedziele.

Dokument wskazuje także, w których miejscach mogłaby się pojawić dodatkowa zieleń. I tak na ul. Bożego Ciała, Józefa, Mostowej zakłada się wprowadzenie szpalerów zieleni wysokiej i krzewów, a w parterach kamienic lokale usługowe, dużą koncentrację lokali o funkcji gastronomicznej. Zieleń wysoka planowana jest na ul. Krakowskiej, a także na ul. Starowiślnej (w szczególności na północnym odcinku ulicy, Miodowa - Dietla, kosztem miejsc parkingowych), na której przewidziano także roślinną zabudowę torowiska.

Kraków. Jest klimatyczny masterplan dla Kazimierza i Grzegórzek z propozycją komunikacyjnej rewolucji. Mieszkańcy nie chcą dzielnicy knajp
Masterplan Klimatyczny Kwartał

Na ul. Augustiańskiej, Piekarskiej, Przemyskiej, Rzeszowskiej, Skałecznej i Skawińskiej zaproponowano zieleń na niewykorzystanej przestrzeni jezdni oraz w miejscach wyłączonych z możliwości parkowania, np. w sąsiedztwie skrzyżowań i przejść dla pieszych lub na części istniejących stanowisk postojowych dla aut (w miarę możliwości) - w formie zieleni niskiej lub wysokiej.

W miejsce istniejącego parkingu zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ul. Wąskiej i Józefa zarekomendowano utworzenie skweru z urządzeniami do rekreacji i wypoczynku przeznaczonymi dla mieszkańców. W ramach przebudowy ul. Starowiślnej możliwe będzie powiększenie skweru Berrecciego. Na ul. Szerokiej zaproponowano wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej w centralnej i południowej części. Tereny zieleni przy ul. Bożego Ciała i Paulińskiej, po przeprowadzeniu negocjacji ich zarządcami, zaproponowano wykorzystać do realizacji skweru z urządzeniami do rekreacji i wypoczynku. Podobnie może zostać urządzony jako skwer teren przy ul. Dajwór (za Starą Synagogą).

Zieleń ma się pojawić również na planowanym placu Grzegórzeckim w rejonie Hali Targowej. Uznano też, że niezbędne jest wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej wzdłuż krawędzi płyty placu Nowego. W przypadku placu Wolnica zarekomendowano zwiększenie ilość zieleni wysokiej wzdłuż wszystkich krawędzi placu. Podkreślono też, że konieczne jest tam polepszenie warunków życiowych istniejących drzew. Przy ul. Halickiej planuje się natomiast zazielenienie wybudowanego przez PKP muru oporowego.

- Gdzie byli urzędnicy, jak ten mur powstawał? - komentuje radny Balcewicz. - Zieleń zamiast miejsc parkingowych, wszystko wygląda pięknie, tylko jest pytanie, gdzie mieszkańcy będą mogli parkować? Można zaplanować nasadzenia, ale czy ktoś pomyślał o tym, że rośliny w betonowym otoczeniu trudno się przyjmują. Powinno się zacząć od tego, by zadbać o zieleń, która na Kazimierzu pozostała. Od lat upominam się o to, by się zajęto uporządkowaniem skweru przy ulicy Miodowej. A już pomysł nasadzeń drzew na ulicy Krakowskiej to jakieś kuriozum. Przecież ta ulica dopiero co była remontowana - dodaje.

Wyznaczono też punkty deszczowe (z zielenią magazynującą i filtrującą wodę, ewentualnie zbiorniki podziemne) na skrzyżowaniach ulic: Bocheńskiej i Mostowej, Bożego Ciała i Miodowej, Daszyńskiego i Chodkiewicza oraz na skwerze Kółeczko. Tam pojawiłaby się zieleń niska, zieleń wysoka (w miarę możliwości), trawy, byliny, krzewy.

Za przygotowanie "Klimatycznego Kwartału" odpowiada firma A2P2 (w ramach prac przygotowała też masterplan), z którą miasto podpisało umowę na kwotę 424 350 zł. O realizację tego zamówienia ubiegała się też prestiżowa duńska firma Gehl Architects. Jej ofertę odrzucono, bo nie spełniała polskich wymogów. W ZTP postanowiono jednak podpisać dodatkową umowę z firmą Gehl (na kwotę 84 870 zł; bez przetargu, bowiem zamówienie nie przekraczało 130 tys. zł), dotyczącą zagospodarowania placu Wolnica, co wzbudziło duże kontrowersje. W listopadzie ubiegłego roku pokazano efekt prac firmy Gehl, które nie są odkrywcze. Na jednym z głównych miejsc Kazimierza proponuje się m.in. wymianę nawierzchni, więcej zieleni i zagospodarowanie terenu wokół fontanny. Mieszkańcy i radni przekonują, że o takie rozwiązania wcześniej wnioskowali i sami by je wymyślili bez trwonienia publicznych pieniędzy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie