Kasy fiskalne online. Czy Twój biznes jest już gotowy na zmiany?

Materiał informacyjny Fiskalline
1 maja 2019 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Wymiana tradycyjnych urządzeń przebiega etapami - kolejne branże, do zakupu podłączonych do internetu urządzeń, zobowiązane są od 1 lipca 2021 r. Kogo objął obowiązek wymiany kasy? Czy i do kiedy możliwe jest korzystanie ze starszych kas? Jak uzyskać ulgę na zakup kasy online? Przygotuj swój biznes na zmiany!

Kolejne branże objęte nowymi przepisami

Nowe obowiązki związane ze stosowanie kas fiskalnych online przez przedsiębiorców wynikają z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 15 marca 2019 r. i rozporządzeniaMinistra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.Wymiana kas fiskalnych odbywa się w kilku etapach i zależy od rodzaju działalności przedsiębiorcy. Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online zobowiązani są stosować:

  • kosmetyczki,
  • fryzjerzy,
  • lekarze,
  • stomatolodzy,
  • prawnicy,
  • budowlańcy,
  • siłownie oraz kluby fitness.

Początkowo nowe kasy fiskalne online dla powyższych branż miały zacząć obowiązywać od stycznia br., jednak z uwagi na pandemię termin ten przesunięto na lipiec.Obowiązkiem przedsiębiorców, poza zakupem kasy fiskalnej online (posiadającej potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar), jest również jej połączenie z Centralnym Repozytorium Kas oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia fiskalne. Konieczne jest oprócz tego zapewnienie stałego łącza internetowego i zawarcie umowy z uprawnionym serwisantem.

Od 1 stycznia 2023 nie kupisz już kas z elektronicznym zapisem kopii

Docelowo kasy fiskalne online obejmą wszystkich przedsiębiorców. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem kopi zostały wycofane ze sprzedaży już w 2019 r. Tylko do końca 2022 r. będzie można kupić natomiast kasę tradycyjną z elektronicznym zapisem kopii. Od 2023 r. sprzedawane będą tylko i wyłącznie kasy online.Przedsiębiorcy, którzy rejestrują transakcje za pośrednictwem tradycyjnych kas, będą mogli korzystać z nich tylko do momentu wyeksploatowania.

Na zakup kasy fiskalnej przysługują ulgi

Wydatek na zakup kasy fiskalnej online można obniżyć. Jak wynika z przyjętej ustawy, podatnikom przysługuje prawo do odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie podlega refundacji.

Odliczenie zakupu kasy fiskalnej online od podatku można dokonać jedynie pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej bądź posiadania faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup. Zakup kasy rejestrującej nie powinien wystąpić później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Korzystanie z kas fiskalnych online jest wygodne fot. Fiskalline.pl

Wprowadzenie kas fiskalnych online

Kasy fiskalne online stanowią nową generację kas rejestrujących. W odróżnieniu od tradycyjnych modeli, są stale podłączone do internetu, co pozwala na przesyłanie raportów do Centralnego Repozytorium Kas - systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Zadaniem CRK jest odbieranie i gromadzenie danych do celów analitycznych i kontrolnych. Wszelkie dane są udostępniane Ministrowi Finansów oraz reprezentantom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Celem wprowadzenia kas fiskalnych online jest zapobieganie zjawisku tzw. szarej strefy i zwiększenie liczby płatności bezgotówkowych.

Kasa fiskalna online Fawag Lite fot. Fiskalline.pl

Jakie kary za brak stosowania kasy online?

Jak wskazuje ustawa, w przypadku niedopełnienia obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej przez przedsiębiorcę, organ podatkowy ma prawo do nałożenia na niego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od momentu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nie ewidencjonuje sprzedaży towarów lub usług na kasie fiskalnej, choć ma taki obowiązek, zostanie obciążony dodatkowym podatkiem VAT liczonym od należnego podatku.

Dodatkowo przedsiębiorca, który nie zakupi kasy online w obowiązkowym terminie, traci prawo do ulgi na jej zakup. Z kolei niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy online zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 300 zł.

Fiskalline z Krakowa. Dystrybutor nowoczesnych urządzeń fiskalnych

Przedsiębiorco - przed Tobą wymiana kasy fiskalnej? Zastanawiasz się, jaki sprzęt wybrać? Kasy fiskalne online, do zakupu których zobligowane jest coraz szersze grono właścicieli firm z różnych branż, to nowoczesne rozwiązania, które w znacznym stopniu mogą usprawnić biznes.

Szybkie i niezawodne kasy fiskalne online marek ELZAB, POSNET czy NOVITUS, jakie można znaleźć w ofercie Fiskalline - dystrybutora urządzeń fiskalnych z Krakowa, przesyłając dane do CRK gwarantują oszczędność czasu i bezpieczeństwo danych. Szeroka gama produktów pozwala z kolei idealne dopasowanie urządzenia fiskalnego do indywidualnych potrzeb danej firmy - zarówno małej, jak i dużej. Przystępne cenowo modele oferują szereg przydatnych funkcji, takich choćby jak integracja z szalką ważącą czy możliwość zaprogramowania 10 000 pozycji z bazy towarowej.

Dodaj ogłoszenie