Coroczne spotkanie środowiska osób zajmujących się edukacją kulturową

Materiał informacyjny Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
4. Forum Edukacji Kulturowej pt. “To nie może być niemożliwe” już 27 - 30.10.2020, online.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie po raz czwarty serdecznie zapraszamy na spotkanie animatorów i animatorek, nauczycieli i nauczycielek, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek społecznych. Wszystkich, którzy realizując życiowe powołanie prowadzą działania dla dzieci i młodzieży i są zainteresowani rozwojem edukacji kulturowej.

Podczas tegorocznej edycji Forum Edukacji Kulturowej pod hasłem „To nie może być niemożliwe” wydarzenia ujęte w programie – narady oraz warsztat – dotykają tematu praw dzieci i młodzieży. Forum odbędzie się online, w czterech platformach tematycznych:

 • 27 października, 12.00–14.00

  Narada: PRZYSZŁOŚĆ

 • 28 października, 12.00–14.00

  Narada: RÓŻNORODNOŚĆ

 • 29 października, 12.00–14.00

  Narada: TOŻSAMOŚĆ

 • 30 października, 12.00–14.00

  Warsztat: PARTYCYPACJA

Udział w forum jest bezpłatny. Pełny program i rejestracja: https://bmk.mik.krakow.pl/forum

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Małopolska. Jest o trzyletni, wielopoziomowy program rozwoju edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz dzieciach i młodzieży, realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Chcemy wspólnie tworzyć mądrą edukację kulturową i łączyć edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania razem z dziećmi i młodzieżą, tak by młodzi ludzie byli nie tylko widzami i odbiorcami, ale też czynnymi uczestnikami i współtwórcami tych działań. Zależy nam, by kultura stała się narzędziem ekspresji oraz refleksji nad światem i przestrzenią dla dialogu – ponad podziałami pokoleniowymi.

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Małopolska jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury jako regionalna edycję ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura oraz dzięki środkom z budżetu Województwa Małopolskiego.

Dodaj ogłoszenie