200 mln zł dla krakowskich mikrofirm leży na koncie miejscowego GUP, a ludzie nie wiedzą, że mogą je wziąć! Pieniądze przepadną?

Zbigniew Bartuś
Zbigniew Bartuś
Ponad 40 tysięcy aktywnych przedsiębiorców z Krakowa wciąż nie złożyło wniosków o bezzwrotną mikropożyczkę – 5 tys. złotych - z Grodzkiego Urzędu Pracy. Urzędnicy, gotowi w każdej chwili obsłużyć wszystkich potrzebujących, są mocno zdziwieni: około 200 milionów złotych leży i czeka – ale tylko do końca roku. Potem wszyscy wymagający wsparcia w pandemicznym kryzysie, a spóźnieni, będą musieli obejść się smakiem. Złożenie wniosku trwa tylko 20 minut, a pieniądze można wydać na dowolne potrzeby firmy lub samozatrudnionego.

Może 5 tysięcy złotych nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale nie chce mi się wierzyć, że krakowscy przedsiębiorcy nie potrzebują tych pieniędzy. Nie trzeba mikropożyczki oddawać, nie trzeba rozliczać i można ją przeznaczyć na jakiekolwiek bieżące wydatki. A tych jest, jak mniemam, sporo. Nawet wtedy, gdy przedsiębiorca został zwolniony z opłaty składek ZUS, wciąż musi płacić czynsz, prąd, internet i inne rzeczy. A mikropożyczkę może wykorzystać na zakup komputera czy telefonu

- mówi Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy i zachęca do przesyłania wniosków online.

Mikropożyczka 5 tys. zł: hit tarczy antykryzysowej wiosną, a teraz?

W pierwszej fazie pandemii, wiosną, boom na mikropożyczki był w Krakowie (i nie tylko) tak wielki, że GUP został dosłownie zasypany wnioskami. Jak wówczas informowaliśmy, stosowne dokumenty potrafiło składać nawet osiem tysięcy przedsiębiorców… dziennie (ogółem uprawnionych do pomocy jest aż 142 tys. mikrofirm, bo tyle działa pod Wawelem i odczuło skutki kryzysu), co sprawiło pracownikom GUP nie lada trudności. Jednak od tego czasu praca urzędu została tak zorganizowana, że rozpatrywanie wniosków przebiega nad wyraz sprawnie.

- To prawda, że między kwietniem a czerwcem wszyscy przeżywaliśmy dramat. Przedsiębiorcy frustrowali się długim okresem oczekiwania na pieniądze, a my w Grodzkim Urzędzie Pracy, aby rozładować zatory, analizowaliśmy wnioski po 10 godzin dziennie, pracując także w weekendy. Teraz pomoc przyznajemy na bieżąco i jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony oraz przesłany online - pieniądze są na koncie przedsiębiorcy maksymalnie po dwóch tygodniach - zapewnia dyrektor Cebulak.

Dodaje, że wypełnienie wniosku zajmuje przeciętnemu przedsiębiorcy zaledwie 20 minut. Dla tych, którzy wolą tradycyjne - papierowe - wersje dokumentów, uruchomiona została skrzynka przed Grodzkim Urzędem Pracy, czynna non – stop, przez wszystkie dni w tygodniu.

- Aby uniknąć kumulacji w końcówce grudnia, z serca namawiam wszystkich przedsiębiorców, by składali wnioski już teraz. Nie będzie wtedy czekania w kolejce. Niestety, 31 grudnia ta wyjątkowo łatwo dostępna pomoc się skończy - przestrzega Marek Cebulak. Apeluje przy tym do wszystkich - nie tylko przedsiębiorców, ale też ich bliskich, znajomych:

- Jeżeli masz wśród znajomych osoby samozatrudnione lub prowadzące małą firmę - salon fryzjerski, osiedlowy sklepik, cukiernię, a może samozatrudnionego sąsiada mechanika, informatyka albo grafika - powiedz im o możliwości uzyskania pomocy. Bezzwrotna mikropożyczka nie ogranicza się jedynie do wybranych branż, ze wsparcia korzystają wszyscy przedsiębiorcy poza spółkami cywilnymi. Jeżeli krakowskie firmy nie sięgną po te pieniądze w najbliższych paru tygodniach, to stracą naprawdę proste i szybkie rozwiązanie - mówi szef GUP w Krakowie.

Mikropożyczka 5 tys. zł: co trzeba wiedzieć

Przypomnijmy, 5 000 zł w formie bezzwrotnej mikropożyczki przysługuje samozatrudnionym i małym firmom zatrudniającym od 1 do 9 osób. Jedynym warunkiem uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. Firma musi prowadzić działalność również w dniu składania wniosku. Co istotne: mikropożyczka jest całkowicie i bez dodatkowych dokumentów umarzana (jedyny warunek - utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania wsparcia); pieniądze można wydać na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą. Warto wiedzieć, iż cała kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają obowiązku jej opodatkowania.

Dodatkowym atutem jest to, iż wydatków nie trzeba dokumentować przed Urzędem. Wzięcie mikropożyczki w wysokości 5 tys. zł nie blokuje również pozostałych narzędzi Tarczy Antykryzysowej - ta forma wsparcia może być z nimi łączona.

Wszystkie informacje i instrukcje można znaleźć na stronie internetowej krakowskiego GUP oraz pod specjalnymi telefonami urzędu, gdzie dyżurują konsultanci wspierający samozatrudnionych oraz właścicieli małych firm w uzupełnianiu wniosków.

Jak wskazują analizy - największą grupą branżową, która nie skorzystała dotąd z tej formy pomocy są samozatrudnieni zarządcy nieruchomości, właściciele hosteli, informatycy, osoby prowadzące usługi transportowe oraz właściciele firm usługowych.

Mikropożyczka - zasady wsparcia

 • Jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł przyznawane jest osobom samozatrudnionym oraz przedsiębiorcom zatrudniającym max 9 osób.
 • Mikropożyczka jest wsparciem bezzwrotnym i udzielana jest tylko do końca grudnia 2020 roku.
 • Grodzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Krakowa.
 • Jedynym warunkiem, jaki muszą spełnić starający się o dofinansowanie jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., co oznacza, że działalność gospodarcza nie może być zawieszona 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Działalność gospodarcza nie może być zawieszona także w dniu składania wniosku.
 • Skorzystanie z innych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o mikropożyczkę.
 • Pożyczka w wysokości 5 tys. zł udzielana jest jednorazowo. Urząd Pracy przekazuje środki na rachunek wskazany przez mikroprzedsiębiorcę we wniosku, a środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.
 • Pożyczka podlega automatycznemu umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez Urząd Pracy na konto przedsiębiorcy. Umorzenie pożyczki będzie następowało z urzędu, bez zaangażowania przedsiębiorcy.
 • Jeśli przedsiębiorca w wymaganym czasie 3 miesięcy zawiesi swą działalność podlegać bedzie obowiązkowi spłaty pożyczki, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Pracy. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty.
 • Wartość pożyczki (bez odsetek) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Mikropożyczka: pytania i odpowiedzi

1.Kto może się ubiegać o mikropożyczkę?
Bezzwrotną pomoc finansową w ramach Tarczy Antykryzysowej tzw. „mikropożyczkę” otrzymać mogą wszyscy samozatrudnieni oraz właściciele firm i przedsiębiorcy zatrudniający max do 9 pracowników. Jedynym warunkiem jaki muszą spełnić jest prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w dniu składania wniosku jak i przed.

2.Czy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może złożyć wniosek o pożyczkę?
Tak, w Tarczy Antykryzysowej, osoby, które aktualnie nie zatrudniają oraz nigdy wcześniej nie zatrudniały pracowników mogą również otrzymać wsparcie. Co ważne, utrzymanie stanu zatrudnienia nie jest już warunkiem niezbędnym do uzyskania pożyczki!

3.Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i pracując na etacie, mogę złożyć wniosek o mikropożyczkę?
Tak. Wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł przeznaczone jest na bieżące działania firm, niezależnie od innych form zatrudnienia ich właścicieli. W przyznawaniu mikropożyczek z Tarczy Antykryzysowej nie obowiązują też żadne kryteria dochodowe ani progi procentowe dla ponoszonych strat.

4.Czy pobierając emeryturę i prowadząc jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, mogę złożyć wniosek o pożyczkę?
Tak. Wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł przeznaczone jest na bieżące działania firm, niezależnie od innych form świadczeń uzyskiwanych przez samozatrudnionych czy właścicieli firm.

5.Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej można wnioskować o pożyczkę?
Tak, jeśli działalność nie była zawieszona na dzień 29 lutego lub 31 marca 2020 r. oraz nie jest zawieszona w dniu składania wniosku.

6.Czy cała kwota – 5 TYS. ZŁ wypłacana jest w całości czy w ratach?
Każdy przedsiębiorca, którego wniosek jest zaakceptowany, otrzymuje jednorazowy przelew na pełną kwotę dofinansowania działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł. Kwota pożyczki przekazywana jest na numer konta wskazany we wniosku.

7.Jak długo będę czekać na rozpatrzenie wniosku?
Po trudnym okresie początkowym, w którym wprowadzano Tarczę Antykryzysową (kwiecień – czerwiec) nastąpiło znaczne przyspieszenie i od września 2020 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpatruje wnioski złożone na bieżąco. Jeżeli dokumenty są poprawnie wypełnione i nie ma potrzeby wprowadzania korekt – wsparcie finansowe trafia do firm po ok. 2 tygodniach od złożenia wniosku online. Wnioski wrzucane w formie tradycyjnej do skrzynek przed Urzędem, ze względów epidemiologicznych rozpatrywane są w dłuższym przedziale czasowym (max 1 miesiąc)

8.Czy trzeba rozliczać pożyczkę? Czy pożyczka będzie podlegała kontroli?
Nie. Tarcza Antykryzysowa nie określa czy i w jaki sposób badana będzie trudna sytuacja wnioskodawcy. Korzystanie z tej formy wsparcia wynika z subiektywnie odczuwanego przez przedsiębiorcę pogorszenia się sytuacji jego firmy w związku z epidemią koronawirusa. Celem jest wsparcie bieżących kosztów prowadzenia działalności bez wskazana jakiejkolwiek ich kategorii.

9.Jakie są warunki umorzenia pożyczki?
Jedynym warunkiem umorzenia pożyczki jest wymóg prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia jej otrzymania (także dla wnioskodawców, którzy otrzymali pożyczkę przed 17 kwietnia 2020 r.). Spełnienie powyższego warunku powoduje jej automatyczne umorzenie, bez jakiegokolwiek zaangażowania ze strony przedsiębiorcy.

10.Do kiedy mam wydać otrzymane pieniądze?
Przepisy nie wskazują żadnego terminu na wydanie środków z pożyczki. Ma być ona realizowana zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na koszty związane z bieżącą działalnością, np. podatki, opłaty, składki ZUS, leasing, czynsz i media, koszty doradztwa prawnego i inne.

11.Czy mikroprzedsiębiorca, który skorzysta z dofinansowania do wynagrodzeń i składek z art.15zzb, może skorzystać z pożyczki?
Tak, pod warunkiem, że nie wykorzysta kwoty pożyczki na finansowanie wynagrodzeń i należnych od tego wynagrodzenia składek ZUS.

12.W jaki sposób z pożyczki 5 tys. zł może skorzystać spółka cywilna?
Spółka cywilna nie występuje o udzielenie pożyczki. Tylko WSPÓLNIK spółki cywilnej może złożyć wniosek o mikropożyczkę, podając we wniosku swój indywidualny numer NIP.

13.Do którego urzędu pracy mam złożyć wniosek o pożyczkę?
Wniosek o pożyczkę należy składać w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Grodzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski wszystkich przedsiębiorców prowadzących dzielność w Krakowie.

14.Czy muszę odręcznie wypełniać i podpisywać załączniki dołączane do wniosku, który składam on-line?
Nie. Składając dokumenty w formie elektronicznej, wnioskodawca podpisuje w całości komplet dokumentacji poprzez podpis elektroniczny lub profil zaufany. W komplecie musi znaleźć się również pobrana ze strony internetowej umowa w formacie pliku pdf (załącznik nr 2), która również nie powinna być podpisywana odręcznie.

15.Jak mam podpisać elektronicznie pakiet dokumentów?
Komplet dokumentów (umowa pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami) podpisywana jest online wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, dostępnym również w bankowości elektronicznej. Składanie wniosków drogą elektroniczną odbywa się poprzez platformę www.praca.gov.pl

16.Co muszę zrobić przed podpisaniem wniosku wraz z załącznikami?
Przed wysłaniem kompletu dokumentów online należy dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone do nich dane, poprawność zapisów we właściwym polach zgodnie z ich określeniem (można to zrobić na podglądzie dokumentu) oraz poprawność zgromadzonych załączników. Na komplet dokumentów składają się:

 • wniosek,
 • załącznik nr 1 tj. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 • umowa pobrana ze strony w formacie pdf.

17.Czy mogę złożyć wniosek w wersji papierowej?
Tak, ale należy pamiętać, iż ze względów epidemiologicznych ta forma powoduje wydłużony (max do 1 miesiąca) czas podejmowania decyzji. Komplet uzupełnionych dokumentów można:

 • przesłać listownie na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków,
 • dostarczyć osobiście do skrzynki przed budynkiem Urzędu (dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu)

Kredyt hipoteczny, to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie