Rekrutacja Otwarta do projektu „Z wiatrem w żaglach przez życie ..

2013-03-01 11:33:38

W ramach projektu przewidujemy 7 pięciodniowych turnusów pobytowych o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w Ośrodku Szkoleniowo – Żeglarskim Horn w Krakowie. Ośrodek zlokalizowany jest na terenie przystani żeglarskiej Klubu Żeglarskiego Horn Kraków, z którym nasze Stowarzyszenie od lat współpracuje na rzecz propagowania żeglarstwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, szeroko rozumianego sportu i aktywności fizycznej oraz ekologii i ochrony środowiska.

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Cele projektu

W trakcie turnusu pobytowego nad Bagrami w Krakowie uczestnicy poznają podstawy żeglarstwa, a także będą brać udział w codziennych zajęciach sportowych
i ekologicznych oraz grach i zabawach terenowych o tematyce związanej z województwem małopolskim, żeglarstwem i ochroną środowiska. Głównym celem zadania jest zorganizowanie dla młodych ludzi wypoczynku w Krakowie połączonego z możliwością prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach sportowych
i ogólnorozwojowych. Dodatkowym ważnym elementem projektu będzie położenie nacisku na kształtowanie postawy dbałości o środowisko, chcemy bowiem uwrażliwiać młodych ludzi na tę kwestię, czemu szczególnie sprzyja miejsce realizacji projektu. Zalew został utworzony na terenach poprzemysłowych i obecnie jest przykładem tego, jak z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska lokalnego oraz w zgodzie z naturą zagospodarowywać takie miejsca i korzystać z nich zachowując zasady zrównoważonego rozwoju.

W tak atrakcyjnej formie dajemy dzieciom i młodzieży możliwość:

poznania nowych aktywności, m. in. żeglarstwa,
nabycia i poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
udziału w atrakcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych,
spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu,
uczenia się aktywnego działania i współdziałania,
lepszego poznania Krakowa,
zintegrowania grupy dzieci / młodzieży wywodzącej się z tego samego środowiska.

Naszym celem jako żeglarzy jest aktywizacja młodzieży, pobudzanie jej potencjału, ukazanie pozytywnych wzorców i autorytetów sportowych. Żeglarstwo jest sportem niezwykle widowiskowym, elitarnym i wymagającym, a jednocześnie sportem czystym, jak mało który uczącym zasad fair play, odpowiedzialności i samodzielności, przewidywania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zgodnej pracy zespołowej. Tak więc dzięki udziałowi w tym projekcie dzieci oprócz podnoszenia swojej kondycji fizycznej poprzez ruch i przebywanie na świeżym powietrzu, nabywają i wzmacniają te właśnie umiejętności i kompetencje, które są tak bardzo przydatne we współczesnym świecie.


Zaproszenie dla szkół

Zapraszamy więc szkoły z gmin wiejskich województwa małopolskiego do zgłaszania się do projektu. Jesteśmy bowiem przekonani, że stworzenie dzieciom i młodzieży z Państwa szkół tak atrakcyjnej możliwości spędzenia 5 dni w Krakowie jest dla nich wielką szansą na poznanie czegoś zupełnie nowego, na rozwój, na wypoczynek, na poznanie nowego otoczenia, na lepsze poznanie Krakowa, w tym od mało znanej strony – od strony wody i sportów wodnych, a wreszcie na zdobycie całkiem nowych umiejętności, na osiągnięcie większych sukcesów, dla niektórych być może jedyną szansą na wyjazd z domu rodzinnego i poza najbliższą okolicę.


Więcej na stronie projektu- http://eiz.hornkrakow.pl/

Jesteś na profilu Magdalena Miłoń - stronie mieszkańca miasta Kraków. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj