Wybierz region

Wybierz miasto

  Miasta pobliskie

  Firmy w kategoriach

  Dodaj ocenę firmy

  Kościół św. Anny, Kraków, ul. św. Anny 13, telefon i godziny mszy

  tel:
  (12) 422 53 18
  e-mail:
  www:
  http://www.kolegiata-anna.katolicki.eu/
  Zobacz na mapie

  Msze św. w niedziele i święta sob. 19.30; ndz. 7.30, 9, 10, 11, 12, 13, 19.30, 20.30, 21.30
  Kancelaria parafialna pon.-śr. 16-18, czw.-pt. 10.30-12  Kościół wzniesiony został w połowie XIV w. Była to gotycka budowla z niższym i węższym od nawy głównej prezbiterium. Król Władysław Jagiełło oddał patronat kościoła w ręce Uniwersytetu Jagiellońskiego i do dziś jest on kolegiatą akademicką.


  Pod koniec XVII wieku zburzono gotycki budynek, a na jego miejscu wybudowano, według projektu Tylmana z Gameren, barokową, trójnawową bazylikę na planie krzyża. Świątynia wzorowana jest na kościele San Carlo Boromeo i Andrea della Valle w Rzymie.


  Na skrzyżowaniu naw wznosi się wspaniała kopuła a fasada, przedzielona w połowie gzymsem, ozdobiona jest kolumnami, pilastrami i posągami umieszczonymi w nyżach. Warto wstąpić choć na chwilę by obejrzeć imponujące wnętrze. W nawie głównej zwraca uwagę barokowa ambona, w prezbiterium wstawiono bogato rzeźbione stalle z obrazami przedstawiającymi sceny z życia św. Anny. Obraz w ołtarzu głównym namalowany został przez nadwornego malarza Jana III Sobieskiego, Jerzego Siemiginiowskiego.


  W nawach bocznych znajduje się wiele nagrobków i tablic epitafijnych profesorów krakowskiego uniwersytetu. Wyróżnia się nagrobek św. Jana Kantego, z ołtarzem, na którym postawiono popiersie profesora, wyrzeźbione przez Franciszka Wyspiańskiego, ojca słynnego malarza.

  Zgłoś nieaktualne dane