[1/2]

Zasady racjonalnego pożyczania poza bankami

Banki komercyjne zobowiązane są rozlicznymi regulacjami prawnymi do bardzo wnikliwego analizowania zdolności kredytowej każdego wnioskującego klienta i odrzucania każdego wniosku, który tylko stwarzałby ryzyko niewypłacalności przez klienta. W związku z tym, że banki przeważnie proszone są o większe kwoty na więcej miesięcy czy lat, łatwiej zostać przez nie odrzuconym – zwłaszcza jeśli nie posiada się bardzo dobrze płatnej umowy o pracę lub ma się w przeszłości jakiekolwiek problemy z płatnościami. Te odnotowywane mogły być przez poprzednich wierzycieli w bazach informacji kredytowej i danych dłużników, przez co wielu obywateli nie ma dzisiaj możliwości otrzymania pożyczki bez bik w banku.