WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE ogłoszono 30 maja.

CKE WYNIKI SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 KRAKÓW

W Małopolsce do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 32 567 uczniów. Średnio uczniowie z woj. małopolskiego otrzymali 26,82 pkt. Średnia dla Polski wyniosła 25,8 pkt. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z korzystaniem z informacji, a gorzej z pisaniem i rozumowaniem.

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE

 

Małopolskie wyniki sprawdzianu ze wzgledu na miejsce zamieszkania ucznia:

Wieś - 18 049 uczniów - średnia - 25,83 pkt.

Miasto do 20 tys. - 3 816 uczniów - 26,60 pkt.

Miasto do 100 tys. mieszkańców - 3 783 uczniów - 27,21 pkt.

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców - 6 494 uczniów - 29,44 pkt.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawiła też skalę staninową średnich wyników sprawdzianu dla szkół. Według tej skali okreslany jest poziom z egzminów osiągany przez uczniów: 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średniej, 5 - średni, 6 - wyżej średniej, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

 

Przedział średniej

7,0–19,6

19,7–21,4

21,5–23,0

23,1–24,5

24,6–26,0

26,1–27,5

27,6–29,2

29,3–31,3

31,4–37,7

Stanin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół w kraju

4,1

7,1

11,8

17,5

19,7

17,0

12,1

7,0

3,7

Procent szkół

w województwie

małopolskim

1,6

3,6

7,0

14,7

19,5

19,5

17,9

11,2

5,0

 

Testy napisane przez szóstoklasistów są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Nie mogą oni jednak sprawdzać prac uczniów ze szkół, w których pracują.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2014 - wstępne

30 maja komisje ogłosiły ogólne wyniki. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o swoich wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły, czyli 27 czerwca.

 


 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 OPERON - 1.04.2014


Sprawdzian Szóstoklasisty z CKE jest coroczną akcją przeznaczoną dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.

Na sprawdzianie szóstoklasisty badane są osiągnięcia ucznia w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, wykorzystywania wiedzy w praktyce i korzystania z informacji. Do zdobycia na sprawdzianie szóstoklasisty jest 40 punktów. Na napisanie sprawdzianu uczniowie mają godzinę

Jak tylko będziemy mieć odpowiedzi poniższe linki będą aktywne:

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE ARKUSZE, PYTANIA


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE ODPOWIEDZIJeśli chcecie poćwiczyć przed sprawdzianem, zapraszamy do zaglądania do egzaminów z ubiegłych lat. Materiały w linkach poniżej.


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 OPERON ARKUSZE, PYTANIA

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 OPERON ODPOWIEDZI, WYNIKI
Żeby lepiej przygotowac się do egzaminu, zapraszamy do zapoznania się z arkuszami z zeszłorocznego Sprawdzianu Szóstoklasisty.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY CKE 2013 ARKUSZE

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY CKE 2013 ODPOWIEDZI

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 jest obowiązkowym egzaminem. Uczniowie napisali go, by sprawdzić swoją wiedzę oraz pokazać, jak zostali do niego przygotowani przez swoich nauczycieli.

 

Poradnik. Gdzie mogą pracować młodzi ludzie, co musi zapewnić szef

 

Przystąpienie do sprawdzianu szóstoklasisty CKE jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Rozpoczął się 4 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godz. 9.

Sprawdzianu nie da się nie zdać, a wynik ma znaczenie informacyjne. Wynik nie jest też zaznaczany na świadectwie ukończenia szkoły, ale uczniowie otrzymają zaświadczenia, że do niego przystąpili.


Na sprawdzianie szóstoklasisty CKE 2013 badane są osiągnięcia ucznia w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, wykorzystywania wiedzy w praktyce i korzystania z informacji. Do zdobycia na sprawdzianie szóstoklasisty z CKE jest 40 punktów. Gdy CKE ujawni arkusze sprawdzianu, w linku na górze znajdziecie je oraz odpowiedzi do sprawdzianu.

 

Poniżej znajdziecie testy z próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z 2013 roku.

 

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013 OPERON [ODPOWIEDZI]


Sprawdzian Szóstoklasisty 2013 wydawnictwa OPERON odbył się 10 stycznia. Do egzaminu przystąpiło kilkanaście tysięcy uczniów ze szkół w całym kraju.

W tym artykule, w galerii poniżej, zamieściliśmy nieoficjalne odpowiedzi, przygotowane przez jednego z nauczycieli.

Źródło: www.gk24.pl

Czytaj także