Kraków. Pierwszy dzień szkoły. Maszeruje młodzież na galowo

Piotr RąpalskiZaktualizowano 
Kraków pełny jest ubranych na galowo dzieciaków. Z opóźnieniem, bo nie 1 września, poszły do szkoły po wakacyjnej przerwie. Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 z udziałem władz miasta odbyło się w Szkole Podstawowej nr 126 im.Komisji Edukacji Narodowej, os. Tysiąclecia 57. Równocześnie urzędnicy chwalą się danymi dotyczącymi oświaty i listą remontów, które wykonali przed powrotem dzieci.

Do klas pierwszych szkół podstawowych zakwalifikowano 5643 dzieci. Oferta szkół obejmowała 6237 miejsc. Liczby te nie obejmują miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostało zarejestrowanych 5695 dzieci, w tym 2733 dziewczynki i 2962 chłopców (w ubiegłym roku zarejestrowano 5066 dzieci). Na sumę 5643 dzieci zakwalifikowanych składa się:

- 2 dzieci urodzonych w 2009 r.
- 72 dzieci urodzonych w 2010 r.
- 5 344 dzieci urodzonych w 2011 r.
- 225 dzieci urodzonych w 2012 r.

Oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowała 18054 miejsc (w przedszkolach – 17213, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 841). W rekrutacji do wychowania przedszkolnego zostało zgłoszonych 18249 chętnych. Do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakwalifikowano 17440.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 539 wolnych miejsc. Dodatkowo, w przedszkolach publicznych niesamorządowych, czyli działających na takich samych zasadach odpłatności jak samorządowe, pozostało 280 miejsc wolnych.

Oznacza to, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków, po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji w tanich przedszkolach nadal pozostało 819 miejsc.

W ubiegłym roku i w latach ubiegłych spośród zakwalifikowanych, rodzice blisko pół tysiąca dzieci nie podpisali umowy o korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

W stosunku do września 2017 r. powstało dodatkowo 941 miejsc w niesamorządowych publicznych przedszkolach. Łącznie w placówkach niesamorządowych publicznych, czyli działających na zasadach odpłatności, takich jak przedszkola samorządowe uczęszcza 5613 dzieci.

Struktura wiekowa 17768 zakwalifikowanych w systemie Formico do przedszkoli i kontynuujących wychowanie przedszkolne kształtuje się następująco:

- 3 dzieci urodzonych w 2016 r. (dwuletnich)
- 4 097 dzieci urodzonych w 2015 r. (trzyletnich)
- 4 277 dzieci urodzonych w 2014 r. (czteroletnich)
- 4 321 dzieci urodzonych w 2013 r. (pięcioletnich)
- 4 993 dzieci urodzonych w 2012 r. (sześcioletnich)
- 75 dzieci urodzonych w 2011 r. (siedmioletnich)
- 2 dzieci urodzonych w 2010 r. (ośmioletnich)

Liczby te nie obejmują noworekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

Najwięcej podań (pierwszego priorytetu) na jedno miejsce złożono w Przedszkolu nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV Mistrzejowice) – 1,77; w Przedszkolu nr 145 (ul. Poronińska 7, Dzielnica X - Swoszowice) – 1,52; w Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII - Podgórze) - 1,46.

Natomiast przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych to: Przedszkole nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV - Mistrzejowice); Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII - Podgórze) oraz Przedszkole nr 135 (ul. J. Stępnia 1, Dzielnica XII - Bieżanów-Prokocim).
Remonty i inwestycje

W tym roku w 260 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach zaplanowane zostały prace remontowe. Najczęściej wykonywane były remonty instalacji, podłóg, wymiana okien oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, remonty dachów, sal lekcyjnych, gimnastycznych, pracowni i korytarzy oraz remonty toalet.

Na powyższe prace remontowe szkół i placówek miasto Kraków do chwili obecnej przeznaczyło kwotę ok. 26 mln zł.

W budżecie miasta Krakowa na 2018 r. na inwestycje programowe związane z infrastrukturą oświatową (w tym przyszkolnymi obiektami sportowymi) zaplanowano ok. 129,18 mln zł (84,15 mln zł w programie Oświata i Wychowanie oraz 45,03 mln zł w programie Sport i Rekreacja).

Budowa przedszkoli
- budowa czterooddziałowego przedszkola przy al. Dygasińskiego – w tym roku planowane zakończenie realizacji zadania, lata realizacji: 2017-2018.
- adaptacja Szkoły Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34 na potrzeby 4-oddziałowego przedszkola – zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2018-2019.

Termomodernizacja budynków oświatowych

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12

Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6

Szkoła Podstawowa nr 92, os. Strusia 19

Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36

Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57

Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28

Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 (internat)

Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 – planowane zakończenie 30 września br.

Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102 - przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, termomodernizacja oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – zakończono termomodernizację budynku szkoły; natomiast budynek przedszkola zostanie wykonany do końca listopada

Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Porzeczkowa 3 – opracowano dokumentację,

jeszcze w tym roku planowane jest ocieplenie dachu sali gimnastycznej,

Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 – opracowano dokumentację,

Samorządowe Przedszkole nr 44, ul. Żuławskiego 9 – opracowano dokumentację,

Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 – opracowano dokumentację,

Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 – opracowano dokumentację,

Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6

XII Liceum Ogólnokształcące (dawny ZSO nr 6), os. Kolorowe 29a

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20

Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48

VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24

Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1

Rozbudowa, adaptacja i modernizacja szkół i placówek:
- Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 – rozbudowa - zakończenie realizacji zadania 31 sierpnia br., lata realizacji: 2014-2018.
- Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej – zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2015-2019.
- Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 do przepisów przeciwpożarowych – zakończono.
- Modernizacja budynku internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie – w trakcie realizacji.
- Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa – zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2016-2021.
- Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 - w tym roku wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej, lata realizacji: 2009-2018.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 – modernizacja części przedszkolnej
- Szkoła Podstawowa nr 26, ul. I. Krasickiego 34 – modernizacja budynku
- Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 – wykonanie ogrodzenia. Zakończono ogrodzenie od strony ogrodu; od strony frontowej wymagane było opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, dlatego jego realizacja będzie w terminie późniejszym.
- Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 – modernizacja
- Zespół Szkół nr 2, ul. Grochowa 23 – modernizacja budynku – zakończono
- Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja schodów
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 – modernizacja sali gimnastycznej
- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 – modernizacja budynku
- Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – modernizacja sanitariatów
- Modernizacja kuchni w Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15
- Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13 do przepisów przeciwpożarowych
- Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 – modernizacja sanitariatów
- Samorządowe Przedszkole nr 138, Krowoderskich Zuchów 15a – modernizacja sali gimnastycznej
- Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 – adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne Samorządowe Przedszkole nr 135, ul. Stępnia 1 – opracowanie dokumentacji projektowej
- Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja
- Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, ul. Niecała 8
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja
- Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 – modernizacja budynku
- Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pod Durbaszką”
- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a – modernizacja
- V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka12 – adaptacja poddasza
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 – modernizacja budynku
- Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 3 – adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 – modernizacja ogrzewania
- Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 – modernizacja ogrzewania
- Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Os. Złotego Wieku 36 - zakup i montaż platformy przyschodowej
- Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła–Mireckiego 29 – modernizacja kotłowni
- Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22
- X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8 – budowa monitoringu wizyjnego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego 1 – modernizacja

Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych:

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk – zadanie w trakcie realizacji, lata realizacji: 2015-2021.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny – trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania, lata realizacji: 2016-2021.

Budowa sal gimnastycznych / hal sportowych (jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie):

Budowa hali sportowej przySzkole Podstawowejnr 26, ul. Krasickiego 34 – lata realizacji: 2018-2021.

Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni, lata realizacji: 2016-2018.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowejnr 25, ul. Komandosów 29 - w trakcie realizacji roboty budowlane, lata realizacji: 2016-2019.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – lata realizacji: 2014-2018.

VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej - zadanie zakończone, lata realizacji: 2014-2018.

Budowa sali gimnastycznej Szkole Podstawowej 32, ul. KrólowejJadwigi 78 – złożono wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Salwator”.

Budowa, rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych i infrastruktury sportowej (jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie):

Budowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - II etap

Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49 - lata realizacji: 2016 – 2018

Rewitalizacja boisk w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Telimeny 9

Rewitalizacja boisk w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8, ul. M. Wrony 115

Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 141 (dawny ZSO nr 52), ul. Sawy-Calińskiego 12.

Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 101, os. Jagiellońskie 9

Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122

Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze16

Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18

Rewitalizacja boisk w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35

Rewitalizacja boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, os. Oświecenia 30

Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojałowskiego 31

Rewitalizacja boisk w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5

Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 111, ul. Bieżanowska 204

Rewitalizacja boisk w VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grzegórzecka 24

Rewitalizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7.

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

Wideo

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3