500 zł na dziecko. Można już składać wnioski. Wypłaty wkrótce [WNIOSKI, ZASADY, DOKUMENTY]

.Zaktualizowano 
500 zł na dziecko: Można już składać wnioski! Sprawdź, jak otrzymać 500 zł [ZASADY, DOKUMENTY]
500 zł na dziecko: Można już składać wnioski! Sprawdź, jak otrzymać 500 zł [ZASADY, DOKUMENTY]
500 zł na dziecko. Od dziś Rodzina 500 Plus. Można już składać wnioski. Wypłaty wkrótce. Kiedy dostaniemy pieniądze? W gotówce czy przelewem? Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek? U nas znajdziecie wszystkie informacje dotyczące programu 500 plus.

500 zł na dziecko w Krakowie: zasady przyznawania [wzór wniosku, potrzebne dokumenty]

Komu należy się 500 zł? Jak złożyć wniosek?

Program startuje dziś. Kto chce dostać pieniądze z wyrównaniem od kwietnia, musi złożyć wniosek do 30 czerwca.

Jeśli dotrzymacie tego terminu, a wniosek zostanie złożony poprawnie, to otrzymacie również wypłaty z miesięcy od kwietnia do czerwca.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gminy odpowiedzialne za obsługę programu będą wypłacać pieniądze „jak najszybciej” - czyli kilka dni lub tygodni od przyjęcia wniosku (w zależności od tego, ile ich wpłynie).

500 zł na dziecko. Potrzebne dokumenty. Zobacz, jak złożyć wniosek [WZÓR WNIOSKU]

Wszyscy, którzy wniosek złożą po 30 czerwca, będą otrzymywać świadczenia już od miesiąca, w którym złożyli dokumenty. Do programu można dołączyć w każdej chwili.

W pierwszym okresie działania programu „Rodzina 500 Plus” świadczenia będą wypłacane od kwietnia 2016 roku do września 2017 roku. Dzięki temu nie będzie konieczności składania dwóch wniosków w 2016 roku. Od roku 2017 obowiązywał będzie już docelowy system, tzn.: świadczenia będą wypłacane przez 12 miesięcy - od 1 października do 30 września roku następnego. Wnioski trzeba będzie składać co roku.

500 złotych na dziecko - rodzice lub opiekunowie będą mogli otrzymać zarówno przelewem, jak i w gotówce czy też przekazem pocztowym.

Jakie dokumenty trzeba złożyć aby otrzymać 500 zł na dziecko

Autor: Joanna Urbaniec

Wniosek niezbędny do uzyskania świadczenia 500 zł na dziecko to kilka stron. Do tego w niektórych przypadkach dochodzą załączniki. W biurokratycznym gąszczu łatwo popełnić błąd, a ten może drogo kosztować. W najlepszym razie sprawi, że wniosek do nas wróci, w najgorszym te opóźnienia mogą skutkować np. utratą świadczenia z jednego miesiąca, jeśli będziemy wypełniać dokumenty na ostatnią chwilę. Warto więc zwrócić uwagę na szczegóły.

500 złotych na dziecko - podstawowe dane
Podstawowe dane - jeśli ubiegamy się o wsparcie tylko na drugie dziecko (bez progu dochodowego), potrzebne będą wyłącznie podstawowe dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres czy skład rodziny. W części I wpisujemy informacje wyłącznie o jednym z rodziców (wnioskodawcy). Dane drugiego rodzica należy podać w miejscu, gdzie będziemy wpisywać skład całej naszej rodziny.

Ty decydujesz - wniosek jest tak skonstruowany, że ty sam decydujesz, na które dziecko masz otrzymywać wsparcie. Jeśli uważasz, że należą ci się pieniądze już na pierwsze dziecko, wtedy zaznacz „wnosi o ustalenie prawa do świadczenia“. Jeśli wiesz, że przekroczysz próg dochodowy, wtedy zaznacz „nie wnosi o ustalenie prawa do świadczenia“. Wpisz skład całej swojej rodziny. Jako pierwsze w kolejności powinniśmy wpisać dane wnioskodawcy, następnie drugiego z rodziców (jeśli tworzy on z nami rodzinę) oraz wszystkie dzieci. Wskazanie urzędu skarbowego dotyczy osób starających się o świadczenie również na pierwsze dziecko. Mamy tu podać urząd, w którym się rozliczamy. W skład rodziny nie wchodzą np. dziadkowie, nawet jeśli z nami mieszkają, dlatego nie należy ich wymieniać.

Niepełnosprawne dziecko - jeśli wychowujesz dziecko niepełnosprawne, podaj jego imię i nazwisko. Pamiętaj, że konieczne będzie udokumentowanie informacji o jego niepełnosprawności.

Wypełniaj uważnie
- uważajmy, co wpisujemy w rubrykę „stan cywilny“. Nie wpisujmy „wolny“ czy „wolna“. I tak, należy wpisać np. określenia: panna, kawaler, rozwódka, osoba pozostająca w separacji. Jeśli tego nie doprecyzujemy, wniosek zostanie zwrócony. Warto również podać numer telefonu. Umożliwi szybszy kontakt. Wpisz „miejsce zamieszkania“, nie „zameldowania“ - adres, pod którym mieszkamy wraz z rodziną. Nie musi on być adekwatny do miejsca zameldowania.

Lepiej przelewem
- powinniśmy podać numer konta bankowego, na które ma wpływać świadczenie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pieniądze będą dostarczane np. przekazem.

Informuj o zmianach - przyznanie świadczenia uwzględnia też jakiekolwiek zmiany sytuacji, m.in. zawodowej w rodzinie. Dlatego jeśli w 2014 roku (za ten rok dochód jest brany pod uwagę) lub później ktoś w rodzinie stracił pracę, przeszedł na urlop wychowawczy czy zamknął działalność gospodarczą, musi o tym poinformować.

Rolnicy - jeśli jesteś rolnikiem i prowadzisz gospodarstwo, musisz podać jego powierzchnię w tzw. hektarach przeliczeniowych. Taka informacja znajduje się między innymi w decyzji o podatku (ten dokument znajduje się w gminie). Liczbę hektarów musisz przemnożyć przez wskaźnik znajdujący się w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ma być z tego samego roku, co dochód). Dopiero wtedy uzyskasz kwotę, którą należy wpisać do załącznika. Liczbę hektarów przeliczeniowych musimy podać w załączniku nr 2 i załączniku nr 4.

Działalność gospodarcza - załącznik nr 3 muszą wypełnić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i odprowadzają podatek w formie zryczałtowanej lub karty podatkowej. Bardzo często osoby korzystające z ryczałtu mają problem z podaniem tak szczegółowych kwot. Urzędnicy zaznaczają, że takie dane muszą się znajdować w dokumentach księgowych firmy.

Dodatkowe świadczenia - załącznik nr 2 muszą wypełnić osoby, które pobierają dodatkowe świadczenia: między innymi z funduszu alimentacyjnego, alimenty, stypendia szkolne czy doktoranckie, świadczenia rodzicielskie. Pełen wachlarz źródeł dochodu znajdziemy w pouczeniu zamieszczonym poniżej załącznika. Pamiętajmy, wypełniając wniosek teraz musimy podać kwoty za rok 2014! Załącznik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem członka rodziny, do którego odnosi się uzyskany dochód. Osobny wypełnia każdy członek rodziny, który osiągnął tego typu dochód. Informacje dotyczące przyjmowanych świadczeń są również uwzględnione w głównym wniosku.

500 zł na dziecko - kolejki gwarantowane
Po 500 zł na dziecko zaczną się z pewnością ustawiać kolejki, ale zanim zdecydujecie się w nich stanąć, sprawdźcie, kto może je otrzymać, jakie dokumenty trzeba złożyć i czy w ogóle trzeba wychodzić po to z domu.

500 zł na dziecko - kto dostanie?

Hasło „500 zł na dziecko” nie dotyczy niestety wszystkich dzieci. Dodatek przyznawany będzie na każde drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu, zaś w rodzinach uboższych również na pierwsze dzieci. W przypadku pierwszych dzieci obowiązuje kryterium dochodowe: aby otrzymać świadczenie również na pierworodnego, dochód w rodzinie nie może przekraczać 800 zł na osobę netto lub 1200 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Przy obliczaniu dochodu rodziny pod uwagę brane są również dorosłe dzieci, do 25. roku życia, jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców. Świadczenia jednak nie otrzymają, bo wypłacane ono będzie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat.

500 zł na dziecko dostaną nie tylko rodzice, ale również opiekunowie prawni lub faktyczni. Oznacza to, że będzie ono wypłacane rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka i placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego. W całym kraju w tym roku program ma objąć 3,7 mln dzieci, w Małopolsce - ok. 330 tys. maluchów.

Aby otrzymać pieniądze w ramach programu, nie wystarczy spełnić kryteriów. Trzeba złożyć wniosek, a w niektórych przypadkach dodatkowe dokumenty.

Obsługą rządowego programu zajmują się samorządy i to w ich jednostkach trzeba będzie składać wnioski. Gdzie dokładnie? O tym obok. Najpierw wniosek trzeba wypełnić. Możecie go pobrać przez internet, np. ze strony Ministerstwa Pracy (www.mpips.gov.pl), otrzymać w urzędach czy gminnych ośrodkach pomocy społecznej. W przypadku ubiegania się o pieniądze na drugie lub kolejne dziecko, gdy dochód nie gra roli, wystarczy złożenie wniosku. Gdy jednak ubiegamy się o 500 zł na pierwsze dziecko, konieczne będzie ustalenie dochodu rodziny. W tym celu do wniosku należy dołączyć załączniki: oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (informacje ze zwykłego PIT-37 gmina pozyska sama), rolnicy - oświadczenie o wielkości gospodarstwa, osoby samotnie wychowujące dziecko - dokumenty dotyczące alimentów, cudzoziemcy - zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, rodzice adopcyjni - dokumenty dotyczące przysposobienia. Samorząd będzie weryfikować prawdziwość podanych we wniosku informacji. Za podanie fałszywych danych grozi odpowiedzialność karna - do trzech lat więzienia.

Gdzie składać wnioski? Nie tylko w MOPS-ach. Również w szkołach, przez internet

Obsługą całego programu, przyjmowaniem, weryfikowaniem wniosków i wypłacaniem zajmować będą się samorządy. W praktyce chodzi o jednostki specjalizujące się w pomocy społecznej (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej), ale nie tylko. Jednego klucza nie ma.

Wnioski składać możecie przede wszystkim w ośrodkach pomocy społecznej w swoich gminach. Chodzi o wszelkiego rodzaju MOPS-y, GOPS-y czy inne jednostki samorządowe, które do tej pory zajmowały się wypłacaniem różnego rodzaju świadczeń socjalnych czy rodzinnych. Dotyczy to zarówno głównych siedzib, jak również terenowych filii. To jednak nie koniec. W wielu miastach dodatkowe punkty zostaną uruchomione w szkołach, bibliotekach, terenowych biurach urzędów miejskich. Możliwości jest wiele. Dla przykładu Kraków: tu wnioski będzie można złożyć we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta, filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Punkcie Obsługi Mieszkańców w centrum handlowym „Bonarka”, a także we wszystkich samorządowych szkołach, przedszkolach i żłobkach (pod warunkiem, że nasze dziecko do danej placówki uczęszcza). We wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach wnioski mogą składać także mieszkańcy Zakopanego, w Tarnowie i Nowym Sączu dokumenty przyjmowane są w wybranych szkołach. Dodatkowo w Nowym Sączu na potrzeby programu 500 Plus zostanie uruchomiony specjalny punkt przy ul. Nawojowskiej 17 (dawny sanepid).

Ale żeby złożyć wniosek, wcale nie trzeba wychodzić z domu. Mamy wszak możliwość elektronicznej rejestracji w programie. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest internetowy portal empatia.mrpips.gov.pl. Kolejny to bankowość elektroniczna. W połowie marca list intencyjny z rządem podpisało 18 dużych banków. W wielu przypadkach wystarczy więc usiąść przed komputerem, wypełnić wniosek, a bank dostarczy go gdzie trzeba. Lista banków uczestniczących w programie: Bank Pocztowy, PKO BP, mBank, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Getin Noble Bank, Deutsche Bank, Bank Millennium, Raiffeisen Bank, Pekao SA, BPH, Alior Bank, FM Bank PBP, Bank SMART, Credit Agricole, Spółdzielcza Grupa Bankowa, BOŚ, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Handlowy. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkie pytania dotyczące 500 Plus Małopolanie mogą zadawać pod nr. tel. infolinii uruchomionej przez Urząd Wojewódzki: 12 392 15 83, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8-17. (BP)

Wideo

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3