Wybierz region

Wybierz miasto

  Włodzimierz Klata o 5-leciu Polski w Unii

  Autor: KORA

  2009-05-15, Aktualizacja: 2009-05-14 12:17 źródło: Naszemiasto.pl

  Zdaniem Włodzimierza Klaty, burmistrza Lęborka, swoboda kontaktu z lepiej rozwiniętymi krajami zachodu umożliwia skuteczniejsze korzystanie z ich doświadczeń w dziedzinie gospodarki, systemu prawnego czy ...  Zdaniem Włodzimierza Klaty, burmistrza Lęborka, swoboda kontaktu z lepiej rozwiniętymi krajami zachodu umożliwia skuteczniejsze korzystanie z ich doświadczeń w dziedzinie gospodarki, systemu prawnego czy samorządności.

  - Dopływ nowych idei dzięki wymianie doświadczeń jest zawsze ożywczy i pouczający - mówi burmistrz. - Zainwestowanie pozyskanych z zewnątrz kilkudziesięciu milionów złotych w naszym rejonie oprócz ewidentnej poprawy jakości życia lęborczan daje konkretny i silny impuls gospodarczy. Wiele lokalnych firm było, jest i będzie wykonawcami inwestycji finansowanych z unijnej kasy. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG projekty o wartości prawie 2 mln zł objęły m.in. budowanie strategii promocji (SusSET), służby zdrowia i telemedycyny...

  Dzięki pieniądzom unijnym wybudowano tunel pod torami (przy ulicy Zwycięstwa) i rondo Solidarności. Inwestycje w system komunikacyjny miasta były warte 25 mln zł i zostały zrealizowane przy istotnym udziale środków z PHARE. Wspaniała hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 o wartości prawie 6 mln zł powstała dzięki funduszom ZPORR. Od września ubiegłego roku głównie dzięki Ekofunduszowi w ramach projektu Czysta Błękitna Krain budowana jest stacja segregacji odpadów i sieci recyklingu, na co przeznaczono 15 mln zł . Współrealizowane są także ze środków unijnych dwa projekty - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości prawie 600.000 zł. Pierwszy dotyczy usamodzielniania środowisk zagrożonych marginalizacją, a drugi daje szansę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

  Od czerwca bieżącego roku rozpocznie się realizacja wartego 12,5 mln zł projektu rewaloryzacji obwarowań, rekonstrukcji baszt i przebudowy uliczek starego miasta, dzięki wygranemu konkursowi w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Burmistrz wylicza jednak i minusy bycia w Unii - Upowszechnianie zbyt liberalnych obyczajowo idei, które nie wzmacniają modelu wielopokoleniowej, wspierającej się rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Dotkliwa jest też emigracja zarobkowa, która wywołała niepokojące zjawisko eurosieroctwa oraz ucieczkę za granicę młodej, wykształconej kadry.

  Sonda

  Jak często odwiedzasz nasz serwis?

  • jestem pierwszy raz (46%)
  • od czasu do czasu (32%)
  • codziennie (22%)